« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
本页主题: 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑)

0
管理提醒:
本帖被 博恒 设置为精华(2008-11-27)
迄今为止,朝鲜人民军功勋国家合唱团共发行了41张专辑,在网上能找到的有1-17专辑的歌曲。凡是下载地址是http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00XXX.mp3格式的歌曲,大多数把mp3改成gif就是歌谱(含歌词)。 Bd9hf`% 2  
CLY6 YB' R  
第一辑(10首) fb"J Bc}X  
9;]wF8h  
1. 金日成将军之歌 uOl(-Zq@  
http://dprk.ii2.cc/ig13.mp3 dxn0HXU  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/001.gif |3, yq^2  
}kCn@  
2. 献给金日成元帅的歌 L+L"$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00102.mp3 oB0 8  
S*CLt  
3. 朝鲜人民军军歌 n4WSV  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00103.mp3 'l' X^LMD  
L8:]`M Q0  
4. 在跟随将军战斗的路上 ~TG39*m  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00104.mp3 dqD;y#/  
i<#h]o C}  
5. 战士的心愿 W1?!iE~tO  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00105.mp3 #u8*CA9  
KP=D! l&q  
6. 胜利的五月 /[Bl  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00106.mp3 gH i~nEH  
N b3I%r  
7. 跟随党的旗帜前进 0{0;1.ZP  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00107.mp3 pxw{  
C~ZE95g  
8. 伟大的主体思想万岁 *CeQY M  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00108.mp3 S}.\v<  
K08 iPIkQ  
9. 金日成大元帅万万岁 w~<FG4@LU  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00109.mp3 M8 iEVJ  
3D 9N: c  
10. 跟随领袖千万里,跟随党千万里 nU} ~I)@V  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00110.mp3 x1N me%%&  
_&W0e}4  
0=OD?48<  
第二辑(11首) T(Y}V[0+  
PSW #^o  
1. 金正日将军之歌 0SJ{@*  
http://dprk.ii2.cc/ig11.mp3 xJvLuzUD  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/002.gif Ab*] dn`z  
TT|-aS0l(u  
2. 灿烂啊,正日峰 OYBotk]{1  
http://dprk.ii2.cc/b22.mp3 1 h<fJzh  
|xq} '.C  
3. 故居的追忆 -{!&/;Z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00203.mp3 7k 3p'FeS  
v-ThdE$G#  
4. 将军是游击队的儿子 rwoF}}  
http://dprk.ii2.cc/j12.mp3 )j\r,9<K+5  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/014.gif lNHNL a>W  
!{IC[g n  
5. 请接受人民的祝愿 GXO4x|08F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00205.mp3 E\w+kAAf  
bpGzTU  
6. 祝愿 Y]~IY?I  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00206.mp3 o5>/}wIf  
s){Q&E~X  
7. 说吧,万景台的暴风雪啊 +hpSxdAz4  
http://dprk.ii2.cc/im01.mp3 ?k"0w)8  
S:#e8H_7m]  
8. 敬祝最高司令官同志身体健康 GN0duV  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00208.mp3 9MT3T?IS  
: aH%bk  
9. 向将军许下的誓言 zFOL(s.h|0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00209.mp3 #L\o;p(  
`6P?G|'  
10. 金正日将军之歌(交响乐伴奏) p/N62G  
http://194.29.229.125:8080/mp3/ARM00210.mp3 mdaYYD=c%  
a/34WFC  
11. 没有您就没有祖国 V7BsEw  
http://dprk.ii2.cc/id04.mp3 Y3<b~!f  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/003.gif h<)yJh  
>d97l&W  
.wD>Gs{sH[  
第三辑——不朽的经典名作(7首) lr0M<5d=p  
{ a. <`  
1. 朝鲜啊,我要为你争光 ?]5Ix1  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00301.mp3 ~~@y_e[N#l  
$,@JYLC2  
2. 反日战歌 L$kgK# T  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00302.mp3 /~tP7<7A  
12-EDg/1  
3. 思乡歌 xvB8YW"  
http://dprk.ii2.cc/s06.mp3 <n\i>A3`,S  
Mb1wYh  
4. 祖国的怀抱 Td&d,;  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00304.mp3 @<a|  
++0rF\&  
5. 我的母亲 8 ip^]  
http://dprk.ii2.cc/in01.mp3 p_r4^p\  
- zQ<Z E  
6. 令人想念的将军,您在何方 sjn:O'  
http://dprk.ii2.cc/e01.mp3 E>"8 /  
3e *-\TP-  
7. 忠诚之歌 c ;^A)_/  
http://dprk.ii2.cc/c23.mp3 h;nQxmJ9  
Z vRxi&Z{?  
x9D/s`!  
第四辑(12首) O+b6lg)q  
*Dc@CmBr  
1. 领袖永远与我们在一起 %I0}4$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00401.mp3 @k9Pz<ub  
c 6q/X*  
2. 歌唱领袖的革命伟业 Si R\a!,C  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00402.mp3 y;QQ| =,  
8)?_{  
3. 朝鲜劳动党万岁 8i[LR#D)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00403.mp3 $ 9=8@  
32^#RlSu8  
4. 革命歌 uJ 8x  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00404.mp3 |]tZ hI"3<  
7>&1nBh. f  
5. 赤旗歌 bvp)r[8h  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00405.mp3 dm& /K 4c  
`x2,;h!:)N  
6. 我们要把白头山的行军路走到底 ,Z5Fea  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00406.mp3 )# PtV~64  
Km"&mT $  
7. 我们的信念只有一个 ?Q?598MC  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00407.mp3 $P;UoqG<&  
5us^B8Q  
8. 我们白手起家自力更生 &~ y{'zoL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00408.mp3 j/' g$  
67?n-NP  
9. 主体是我们的胜利 Ck@M<(x  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00409.mp3 T5q-" W6\  
O:,=xIXR  
10. 领袖面带着慈祥的微笑 PT05DH  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00410.mp3 IX.sy  
E|{m"RUOy  
11. 我们宣誓 .jaZ|nN8`  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00411.mp3 ,ex]$fQ'  
#4N >d~  
12. 永走一条路 \imp7}N  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00412.mp3 >Fp&8p`am  
t2U$m'(A&  
_jo$)x+'x  
第五辑(10首) RQ|?Ce",  
0Gx*'B=  
1. 歌唱无比拥戴领袖的祖国 $ hoYkA  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00501.mp3 \6i 9q=  
:v#8O~  
2. 我们的领袖 }H;]k-)  
http://dprk.ii2.cc/u06.mp3 "h$D7 mL  
4rm87/u*0  
3. 跟随将军就一定能返回祖国 Xj(>.E{~H  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00503.mp3 1 0V+OIC  
R@&?i=gk  
4. 将被永记在心的三日浦的回声 E}t-N  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00504.mp3 `u$24h'!  
9c%(]Rn:  
5. 海之歌 r &=r/k2  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00505.mp3 9a-]T=5Ee  
]Px:d+wX:  
6. 这样的喜悦和荣誉是永恒不灭的 Sw[=S '(l  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00506.mp3 {8_:4`YZ  
6B /Jp  
7. 朝鲜高举红旗在前进 '&+Z,  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00507.mp3 31H|?cg<  
3EAX]  
8. 我们要迎头痛击 S`fu+^c v  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00508.mp3 i;gw= Be  
p {w}  
9. 领袖,请下命令 Ogn,1nm%  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00509.mp3 YstXNN4  
Idt@Hk5<&  
10. 社会主义祖国赞歌 Id; mn}+~  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00510.mp3 dV'6m@C  
!Mm+bWn=mB  
PsacXZNs\N  
第六辑(10首) ~y( ,EO  
}Z<D^Z~w  
1. 朝鲜国歌 @DRfNJ}  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00601.mp3 K#%O3RRs  
aU,0gvI(}  
2. 朝鲜的样子 1v+JCOy  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00602.mp3 !]n{l_5r  
d{vc wZQ  
3. 我的伟大祖国 ayB=|*Q"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00603.mp3 h'z+8X_t  
My`josJ`Pb  
4. 世上无所羡慕 E,"b*l.  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00604.mp3 %`t]FV^#  
5x93+DkO\  
5. 大红湍三千里 w yuJSB  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00605.mp3 Jv '3](  
;@h'Mb  
6. 使我的生活像花一样绽放的地方 w>1l@%U o  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00606.mp3 8VBkIYgb  
]DL>.<]d  
7. 鸭绿江两千里 9g<_JcN  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00607.mp3 ~7)rKHau  
J%O[@jX1  
8. 真正的世上乐园 ~0Q\Lp);  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00608.mp3 oK(W)[u  
c DEe?WS  
9. 由我保卫的巍然屹立着的祖国 PEwW*4Xo  
http://dprk.ii2.cc/in07.mp3 { 8|Z}?I  
+lXdRc`6  
10. 朝鲜啊,歌唱这一自豪吧 Sf.8Ibw  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00610.mp3 ho SU`X  
Kr+Bt y  
A<*tn?M]  
第七辑(11首) "cz]bCr8  
XQ4^:3Yc  
1. 我们的金正日同志 !]jNVg  
http://dprk.ii2.cc/u15.mp3 >x_:=%Wr+  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00701.gif C>(M+qXL+  
MlcoOi!  
2. 正日峰的雷声 dM@k(9|  
http://dprk.ii2.cc/j19.mp3 \Vhp B  
w1!\L_::Y  
3. 朝鲜的将军 s'fcAh,c6  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00703.mp3 yrv SbqR  
uvK%d\d  
4. 将军骑上白马向前奔 uzn))/"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00704.mp3 AQBx k[  
x.4)p6  
5. 将军与红旗 B #V 4  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00705.mp3 {TN@KB  
vEee/+1?  
6. 云雾在正日峰上飘过 ]V]@Zna@g  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00706.mp3 ~Sem_U`G  
 sCf(h  
7. 雪花在夜空中飘荡 V/[,1W[B  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00707.mp3 :aFpz6<  
ST [1'T+L  
8. 在将军走的路上 OQb9ijLeK  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00708.mp3 kk7: A0._  
a0W\?  
9. 将军是伟大的守护者 ny? m&;^r:  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00709.mp3 aiX;D/t?  
M{kh=b)V  
10. 我的无比拥戴将军的祖国 />I8nS}T  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00710.mp3 }c#/1J7  
8}E(UsTa  
11. 有您在,我们必胜 WsDe0F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00711.mp3 =X'7V}Q}  
`Q^Sm`R  
]M"'qC3g  
第八辑(11首) 1E_Ui1[  
w=>mG-  
1. 同志友爱之歌 [jn;| 3  
http://dprk.ii2.cc/id10.mp3 f0bV]<_9  
?v~3zHK  
2. 密林在激荡 AFJY!ou~6  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00802.mp3 i1 Sc/  
R*fR?  
3. 为了革命 wz)9/bL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00803.mp3 ]+7c1MB(5  
ryLNMh  
4. 领袖来到了哨所 "(VcYQ+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00804.mp3 r@UY$z  
zm"g,\.d  
5. 我们的中队长 '+tT$k  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00805.mp3 z5'nS&x  
fOervo  
6. 银翼 &JM;jS z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00806.mp3 X6 :~Rjim*  
DQnWLC"u  
7. 战士们,上子弹 =6YO!B>7  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00807.mp3 B`EgL/Wg[  
X0TGJ,yW(  
8. 战士们在行军 >vy+U  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00808.mp3 e1Hx"7ew_  
+[`%b3Nk  
9. 党下决心,我们就干 +[9"M+4-  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00809.mp3 [nD4\x+  
qNL~m'  
10. 唱着军歌齐步走 [.,6~=}vP  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00810.mp3 ZW%`G@d"H-  
E1_4\ S*z  
11. 金正日同志是我们的最高司令官 RVnYe='  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00811.mp3 cf!R  
_"V0vV  
SbivW5|61  
第九辑(11首) !o!04_  
Pme?`YO$x  
1. 千里防线的哨兵们向您问早 s'I$yJ)@2E  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00901.mp3 ~]W8NaQB(  
.5xM7,  
2. 在敬爱的将军的怀抱中所拥有的幸福 gId+hxFa:r  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00902.mp3 P0=F9`3wb  
a=dN.OB}F7  
3. 将军来到哨所的那一天 r~! lD9R~  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00903.mp3 k~ue^^r}  
6wgOmyJx  
4. 敬爱的将军和我们在一起 ND>}t#^$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00904.mp3 kZNZ?A<D  
M&dtXG8<^  
5. 将军,终于把您盼来了 X c^~|%+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00905.mp3 )EoG@:[  
JSU\Hh!  
6. 白云啊 |.A>0-']M  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00906.mp3 TfPx  
5hAg*zJb5o  
7. 将军在前哨线上 kXWx )v  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00907.mp3 zBbTj IFQ  
'<Gqu_-  
缺第8首 0CROq}  
pP @#|T  
9. 千万人要成为枪弹 _*9Zp1r  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00909.mp3 C6n4OU  
5IMH G%W7  
10. 坚定必胜的信念 9M<? *8)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00910.mp3 T*IudxW  
1 .M?Hp9i  
11. 武装起来向我们的最高司令官致敬 2Y+*vNs3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00911.mp3 vXF\PMf  
9c6=[3)V  
HZT;7<  
第十辑(14首) XP7A.I#q0  
so7;h$h!H  
1. 和平出自我们的枪杆 URAipLvN  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01001.mp3 o$-P hl  
n'ro5D  
2. 战士们已做出了回答 073(xAkL{  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01002.mp3 ,w6?}N  
*M"wH_cd  
3. 三大将军的枪 [D t`@Dm  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01003.mp3 % ;<FfS  
`9ieTt  
4. 将军,请检阅我们 8.,PgS  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01004.mp3 mK4a5H  
C>+UZ  
5. 举枪迎接 uk1IT4+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01005.mp3 t~AesHZpk  
F4}Zl  
6. 反复训练 =3"Nn4Z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01006.mp3 6?_Uow}  
DgdW.Kj|IL  
7. 我师在行军 u&qdrKx  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01007.mp3 {[$p}#7Y  
#NqA5QR  
8. 战士的行军路 PH]q#/'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01008.mp3 ENGw <  
y|@^0]}%<  
9. 飞行员之歌 EGs z{c[8@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01009.mp3 9Dpmp|  
vH?/YhH|  
10. 我师在前进 tHGK<rb  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01010.mp3 TWn7&,N  
'C[gcp  
11. 请把命令下给我们师 -du+iOe?  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01011.mp3 74KFsir@  
BFMM6-Ve  
12. 请看我们 P017y&X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01012.mp3 .D7\Hao  
M0^r!f>O  
13. 正义的枪剑雷鸣电闪 @50Js3R1q  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01013.mp3 9/nL3U@i1  
u^{Q|o:=x  
14. 我们紧握枪杆子 .M_;mhRI  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01014.mp3 J +9D/VT  
5B(|!Xq;I  
i G<|3I  
第十一辑(11首) 02SUyv(Mt  
)d s(/P5b  
1. 歌唱军民一致 @ #V31im"N  
http://dprk.ii2.cc/ig09.mp3 %``FIv15w  
j Sddjs  
2. 告诉你战士的爱心 OnG!5b  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01102.mp3 9gWQGkql  
SBYRN##n_  
3. 我在战壕中的歌声 s cn!,  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01103.mp3 |R+=Yk&u  
0ai4%=d-  
4. 胜利之路 EK#w: "  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01104.mp3 of(Nq@  
2!jbaSH(+  
5. 战士在倾听稻浪的声音 0}aJCJ9sx=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01105.mp3 (s}9N  
u_mm*o~)g  
6. 忠诚的回答“明白” 60hf)er  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01106.mp3 >0512_J+  
/AWHG._  
7. 武装起来保卫党中央 IMVoNKW-  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01107.mp3 b cOX/  
YP#OI 6u  
8. 请接受敬礼 71wyZJ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01108.mp3 654PW9{(  
"ebn0<cZ  
9. 誓做今天的七团 t7lRMCN  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01109.mp3 DNL TJrN  
:?lSa6de  
10. 挥起最高司令官旗去炫耀胜利吧 F=# zy#@.  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01110.mp3 Y/{Z`}  
4CNK ]2  
11. 要用枪杆子来保卫我们的强盛大国 `L:wx5?  
http://dprk.ii2.cc/ic06.mp3 s'/ug  
:@Q_oyWE8  
`GH6$\:  
第十二辑(11首) ~PS%^zxyn  
M"~B_t,Nw  
1. 高举红旗吧 *6k (xL  
http://dprk.ii2.cc/in03.mp3 <$ '#@jW  
(视频:http://218.25.79.18/Newspaper/Movie/2008/2008-04-12.wmv !a1jc_  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01201.gif oq;}q  
/GCSC8T  
2. 信念和义理是我们的生命 eeuAo&L&  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01202.mp3 en#W<"_"  
~|?2<g$gYR  
3. 浑然一体 %#|S  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01203.mp3 sd>#Hn  
$YL} rM  
4. 谁教导了我 \$9S_z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01204.mp3 NW^}u~-f  
'L=g(  
5. 我们是一个生命 OhIUm4=|$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01205.mp3 \b~zyt6-  
[NC^v.[1[  
6. 高高的飘扬吧,我们的党旗 NcqE)"yObo  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01206.mp3 ,ad~ 6.Z_)  
G=\rlH]N  
7. 誓死保卫党中央 8=t?rA  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01207.mp3 DR^mT$  
8={(Vf6  
8. 永走忠诚之路 l{Xsh;%=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01208.mp3 [Fj h  
9OP d'f  
9. 将红旗保卫到底 #P18vK5  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01209.mp3 :P;#Y7}Y$  
M[HPHNsA&  
10. 誓死保卫团结的旗帜 TY~0UU$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01210.mp3 PDM>6U  
m6aoh^I  
11. 誓死保卫革命的首脑部 b&V=X{V4  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01211.mp3 v]Pw]m5=U  
bbS'ZkB\  
H;Z{R@kf  
第十三辑(12首) +oe ~j\=  
j&[63XSe  
1. 胜利的阅兵式 >PL/>  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01301.mp3 c$@,*c 0n  
li,kW`j+t  
2. 将军是胜利的旗帜 ) Q~Q .  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01302.mp3 oKzV!~{0M;  
&A=d7ASN=  
3. 我们的七二七 |`_TVzA  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01303.mp3 uh`~K6&*\w  
9CUMqaY2  
4. 我可爱的故居 JnV$)EYi  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01304.mp3 +~8/7V22  
I`DdhMi7  
5. 走上决战的征途 KDg!Y(m{  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01305.mp3 @b-?KH  
e>sr)M  
6. 快走吧,花牛 0z.`  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01306.mp3 "R4~ 8r  
kX5v!pm[  
7. 梅峰山之歌 tul5:}x3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01307.mp3 h, +2Mc<  
j%~UU0(J  
8. 星期歌 @*A(#U8p3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01308.mp3 :m@(S6T m  
Lr40rLx;u  
9. 幸福之花已盛开 0y2iS' t  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01309.mp3 k<8:  
g&riio7lx  
10. 社会主义祖国啊,我要誓死保卫你 9.SPxd~  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01310.mp3 9QWS[E4  
 _U#ue  
11. 保卫祖国的大海必将得到永生 JF24~Q4P  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01311.mp3 CNf eHMT  
{jggiMwo.v  
12. 七团仍然是今天我们的榜样 B5J=q("P  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01312.mp3 j Dy  
y;sr# -L  
{9_CH<$W%U  
第十四辑(14首) 1mf|:2,  
z4_>6sf{  
1. 我们永不忘记 t6s#19g  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01401.mp3 xjv?Z"X  
6 )xm?RK  
2. 好好生活在为了明日的今天吧 0'VwObq  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01402.mp3 ]7c715@  
5I t+ S+a  
3. 发扬“艰苦行军”的精神 WAkKbqJV  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01403.mp3 * J~N  
8;Yx a8ie  
4. 从前线走向前线 </qXKEu`_  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01404.mp3 xNE<$Bz  
=#n|t[h-  
5. 千里马在飞奔 3 LoB-4u?  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01405.mp3 o}Dy\UfU  
W@#)8];>  
6. 奔向更美好的明天 d,+d8X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01406.mp3 !W .ooy5(  
|brl<*:  
7. 再次迎来大高潮 q\[f$==p  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01407.mp3 |HhUU1!  
4^ $  
8. 发扬千里马的精神和气魄 YM/GSSq  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01408.mp3 [bH6>{3u  
8L6!CP_!  
9. 高举自力更生的旗帜勇往直前 ]rXRon='  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01409.mp3 ;r"YZs&Xd  
a 0Hzf  
10. 第二次千里马向前方大进军 v;&-]ka  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01410.mp3 /i"L@t)\t  
aj|I[65  
11. 战无不胜的强国向前进 +8v^J8q0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01411.mp3 9JJ(KY  
w=e~ M  
12. 祖国母亲在呼唤 XGbtmmQG  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01412.mp3 p4*VE5[?_+  
%q`_vtUT  
13. 强盛大国总进军歌 y4w{8;Mh  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01413.mp3 `Q' 0l},  
0 x4p!5  
14. 满怀信心向前进 wtu WzHrF  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01414.mp3 4 B"tz!  
j7?53e  
%D)W~q-g  
第十五辑(11首) ;*{y!pgb  
#tRLvOR:  
1. 白头山钢铁灵将正守望着三千里江山 9r+]V=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01501.mp3 {F+7> X  
<7~HG(ks  
2. 由钢铁灵将保卫的被建立起来的疆土 @{ _[bKg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01502.mp3 $-Lk,}s.*  
\tc 4DS  
3. 战士们在歌唱 xX.fN7[  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01503.mp3 k|(uIU* ]  
q"7rd?r52  
4. 进军,进军,再进军 bS=aFl#  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01504.mp3 b)"bX}  
\dO9nwa?  
5. 闻庆岭 ~Gx"gK0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01505.mp3 Q x}\[  
kq&xH;9=.  
6. 战士给故乡带来安宁 H`odQkZ!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01506.mp3 K;^$n>Y  
q,w8ca 4~y  
7. 在劳动党时代开天辟地的一代 mxt fKPb  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01507.mp3 p uEu v6F  
CT(VV6I\  
8. 英雄的党证在激励着我 sH(@X<{p  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01508.mp3 {>$i)B  
AJ1(q:P  
9. 一二三齐步走 xXkP(^ Y  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01509.mp3 hUN]Lm6M  
EX zA(igS  
10. 我们的枪杆决不饶恕 U\dq Mp#Wy  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01510.mp3 ntK#7(U'  
l-4+{6lz  
11. 无限拥戴我们的将军 2 u:w  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01511.mp3 eFJ .)Z  
h r9rI  
 @Tk5<B3  
第十六辑(10首) 2 |]pD  
B q/<kEgM  
1. 把新年的问候献给将军 )*6 ]m1  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01601.mp3 .&Tcds  
zb<YYJ]  
2. 先军革命千万里 2L?jp:$;X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01602.mp3 4R<bfZ43  
pYXusS7S  
3. 将军所在的地方 ).IB{+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01603.mp3 r5#8V zr  
O>FE-0rW}e  
4. 大同江的日出 "}/$xOl"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01604.mp3 mQ~0cwo)  
B}O M:0  
5. 将军来到了哨所 5SOl:{A +  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01605.mp3 A!xx#+M  
Xo,}S\wcn  
6. 我们的部队长 ]|6)'L&]*s  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01606.mp3 <.d^jgG(j  
^}VAH#c  
7. 战壕的夜晚 <4{Jm8zJ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01607.mp3 ()cqax4  
^*-6PV#Z  
8. 我们党的行军路 V1h&{D\"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01608.mp3 cUB+fH<B2  
z&R #j  
9. 三大将军永远与我们的哨所在一起 !=/wpsH  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01609.mp3 N?Nu'  
cT&!_g#g  
10. 朝鲜因拥戴将军而光芒万丈 Q)lN7oD  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01610.mp3 ].(l^W  
78u9> H  
Zb? u'Vm=u  
第十七辑(11首) ' 5F3,/r  
Vs"1:gi&  
1. 第一生命 LA9'HC(5  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01701.mp3 }M0GPpv  
o1k X`Eu  
2. 说吧,前线的路啊 7A=*3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01702.mp3 Quts~Q  
(\zxiK  
3. 朝鲜之歌 ?LAiSg=eq  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01703.mp3 bd$``(b`v  
b;2[E/JKB  
4. 摄影师来到了我们中队 c|2+J :}p  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01704.mp3 Kt*kARN?  
@?/>$  
5. 无敌强军在前进 #*~3gMI{=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01705.mp3 VLP'3 qX  
12 TX_0  
6. 父亲参加了洛东江战斗 v~AD7k2{8  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01706.mp3 8iwH^+h~  
k )=Gyv<  
7. 祖国光复会十大纲领歌 $MYAYj9r)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01707.mp3 Wi"3kps q  
9H%dK^C  
8. 我们变得更加强大了 FE4P EBXvu  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01708.mp3 c*DBa]u2  
HU47 S  
9. 我们必将生活在强盛大国 m+=L}[  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01709.mp3 M'sq{K9  
4DV@-  
10. 永不变心 "x4}FQ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01710.mp3 h~-cnAMt  
d]I3zS IC  
11. 伟大的先军革命万岁 Qk?J4 B  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01711.mp3 "Gc\"'^r  
?atHZLF  
D^<5gRK?  
另外还有三首《跟随罗南的烽火,向前方总进军》http://dprk.ii2.cc/ir03.mp3、我们是一个国家http://dprk.ii2.cc/to10.mp3和《金正日将军赞歌》http://dprk.ii2.cc/ig17.mp3不知道是哪集的 NhRKP"<CO  
[ 此帖被红色战士在2009-03-27 16:13重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-08-30 13:15 | [楼 主]
博恒
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长
第一枚劳动红旗勋章 十月革命勋章 第二枚劳动红旗勋章 第三枚劳动红旗勋章
级别: 中央委员


精华: 0
发帖: 3818
爱心: 1709 点
金钱: 38203 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:2204(小时)
注册时间:2007-12-02
最后登录:2017-02-21

 

向您致敬!!!
博广恒思,欢迎大家交流、指正。我的博客:http://dprk.blog.hexun.com/
顶端 Posted: 2008-08-30 13:39 | 1 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第1楼博恒于2008-08-30 13:39发表的  : W9?Yzl  
向您致敬!!!
@\_ tS H  
^)b*"o  
啊哈,过了过了
顶端 Posted: 2008-08-30 13:46 | 2 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-08-30 15:10 | 3 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! \e T0d<  
只有超级链接的能下载
顶端 Posted: 2008-08-30 16:09 | 4 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第4楼安德罗波夫于2008-08-30 16:09发表的  : /X~l%Xm  
我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! U$&G_&*0a  
只有超级链接的能下载
6oMU) DIa  
Aw~ =U!  
不好意思,上面的链接中少了一个字母,已经改过来了,多谢!
顶端 Posted: 2008-08-30 22:22 | 5 楼
四季新
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 1
爱心: 1 点
金钱: 10 卢布
好评度: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-09-05
最后登录:2008-10-15

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-10-01 23:19 | 6 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

这样就方便了 太好了 多谢了
顶端 Posted: 2008-10-10 16:21 | 7 楼
金锦绣
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议议长
十月革命勋章 第一枚劳动红旗勋章
级别: 贵宾/顾问/元老


精华: 0
发帖: 1684
爱心: 719 点
金钱: 16859 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:220(小时)
注册时间:2008-05-05
最后登录:2020-03-20

 

向您致敬,多么好听的歌曲。

〓★☆以主體朝鮮的觀點對待世界,以世界潮流的目光審視朝鮮!☆★〓
聚焦東北亞,關注全球變化!
☆歡迎加入“三千里錦繡江山”QQ群:80734263☆
顶端 Posted: 2008-10-10 23:16 | 8 楼
陈老先生
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 10
爱心: 6 点
金钱: 100 卢布
好评度: 0 点
在线时间:5(小时)
注册时间:2008-09-04
最后登录:2012-10-11

 

非常非常好听的歌曲。这些歌曲我都有了,现在把歌曲的名称都翻成中文的了,真好,谢谢。这些歌曲如果有高品质(320K)的就更好了。希望能有更多的朝鲜人民军功勋国家合唱团的歌曲和朝鲜人民军军乐团的军乐曲发表。
顶端 Posted: 2008-10-30 02:15 | 9 楼
« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
☆Warsaw Pact BBS☆ 华约军事论坛 » 朝鲜民主主义人民共和国

Total 0.083434(s) query 6, Time now is:08-11 02:42, Gzip disabled
☆Warsaw Pact BBS☆ Locations of visitors to this page ☆华约军事论坛☆