« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
本页主题: 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑)

0
管理提醒:
本帖被 博恒 设置为精华(2008-11-27)
迄今为止,朝鲜人民军功勋国家合唱团共发行了41张专辑,在网上能找到的有1-17专辑的歌曲。凡是下载地址是http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00XXX.mp3格式的歌曲,大多数把mp3改成gif就是歌谱(含歌词)。 7 bpV=  
*xt3mv/<z  
第一辑(10首) [S*bN!t  
Qs*g)Yr  
1. 金日成将军之歌 zf6k%  
http://dprk.ii2.cc/ig13.mp3 p5Y"W(5_  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/001.gif $7lI Dt  
+]Ydf^rF  
2. 献给金日成元帅的歌 Q7f\ 5QjT  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00102.mp3 /Wk\ 6  
4WDh8U  
3. 朝鲜人民军军歌 HP&+ 8  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00103.mp3 ,GGr@})  
rT5dv3^MW!  
4. 在跟随将军战斗的路上 =3l%ZL/  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00104.mp3 IU/dY`J1  
kW5g]Q  
5. 战士的心愿 leX&py  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00105.mp3 Bo_Ivhe[m  
WHMt$W}%  
6. 胜利的五月 @'s^  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00106.mp3 ;ukwKf s  
DNC2]kS<  
7. 跟随党的旗帜前进 +P81&CaY  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00107.mp3 +A3@{ 2  
zT*EpIa+LS  
8. 伟大的主体思想万岁 (%YFcE)SRS  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00108.mp3 IXe[JL:  
VE6 V^6SL  
9. 金日成大元帅万万岁 :q<8:,rP  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00109.mp3 (Xi?Y/  
@GK0j"_  
10. 跟随领袖千万里,跟随党千万里 NVAt-u0LB  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00110.mp3 4U*J{''L  
d @<(Z7|  
nm_]2z O  
第二辑(11首) ~D PjTR  
yIC8Rl  
1. 金正日将军之歌 P4-`<i]!S  
http://dprk.ii2.cc/ig11.mp3 Gt3V}"B3\  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/002.gif 0GK<l  
ELZCrh6*  
2. 灿烂啊,正日峰 M_<O'Ii3  
http://dprk.ii2.cc/b22.mp3 XCc /\  
PGF=q|j9K  
3. 故居的追忆 c=p`5sN)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00203.mp3 G?AZ%Yx  
X`JWYb4  
4. 将军是游击队的儿子 {7.."@Ob<v  
http://dprk.ii2.cc/j12.mp3 sEP-jEuwG  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/014.gif :L*"OT7(6  
:8\!;!  
5. 请接受人民的祝愿 SR7$m<0t*  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00205.mp3 ZG:#r\a  
/n;Ll](ri  
6. 祝愿 ufyqfID  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00206.mp3 5N<f\W,  
 AV{3f`  
7. 说吧,万景台的暴风雪啊 ;T0F1  
http://dprk.ii2.cc/im01.mp3 =oQw?,eY  
u>SGa @R)  
8. 敬祝最高司令官同志身体健康 K =T]@ix$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00208.mp3 41Bp^R}^/  
C%_^0#8-0  
9. 向将军许下的誓言 :ZG^`H/X1d  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00209.mp3 f'P}]_3(  
`7_=2C  
10. 金正日将军之歌(交响乐伴奏) ~_<I}!j/B  
http://194.29.229.125:8080/mp3/ARM00210.mp3 t9T3e  
=+;1^sZ  
11. 没有您就没有祖国 7.g)_W{7}  
http://dprk.ii2.cc/id04.mp3 !_0kn6 S5  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/003.gif hDa I@_86  
EXn$ [K;  
yem*g1  
第三辑——不朽的经典名作(7首) G tI]6t  
R{{d4=:S  
1. 朝鲜啊,我要为你争光 !#cZ!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00301.mp3 Ch-56  
dv3+x\`9  
2. 反日战歌 <q Z"W6&&  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00302.mp3 #:Z"V8n'  
Q)N$h07R  
3. 思乡歌 Kp,}7%hDw!  
http://dprk.ii2.cc/s06.mp3 [?TQ!l}8A  
CORX .PQ  
4. 祖国的怀抱 A6w/X`([O  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00304.mp3 =w &%29BYq  
lSP{9L6  
5. 我的母亲 .UNh\R?r  
http://dprk.ii2.cc/in01.mp3 *8k`m)h26  
^Q8m) 0DP  
6. 令人想念的将军,您在何方 w7\:S>;(O"  
http://dprk.ii2.cc/e01.mp3 QrDrd A  
lh`inAt)"  
7. 忠诚之歌 t!^FWr&  
http://dprk.ii2.cc/c23.mp3 N>i1TM2  
5r/QPJ<h  
 N3^pFy`  
第四辑(12首) CaNZScnZ  
&*g5kh{  
1. 领袖永远与我们在一起 g-xbb&]  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00401.mp3 s%]-Sw9  
GV)#>PL  
2. 歌唱领袖的革命伟业 G}i\UXFE  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00402.mp3 `xe[\Z2  
ri~dWx  
3. 朝鲜劳动党万岁 RhyI\(Z2q  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00403.mp3 `h5HA-ud  
GN{\ccej  
4. 革命歌 [a;lYsOsJ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00404.mp3 d%9I*Qo0,  
9<<$uf.B  
5. 赤旗歌 EH3jzE3N  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00405.mp3 QHr 3J  
eFXxkWR)  
6. 我们要把白头山的行军路走到底 P;KbS~ SlC  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00406.mp3 _ %&"4bm.  
.5L/<  
7. 我们的信念只有一个 /(n)I  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00407.mp3 ?-<t-3%hyV  
y5a^xRDw  
8. 我们白手起家自力更生 UkNC|#l)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00408.mp3 ^1,]?F^  
DJ} xD&G  
9. 主体是我们的胜利 9Lz)SYd  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00409.mp3 spO?5#  
a-!"m  
10. 领袖面带着慈祥的微笑 yF0,}  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00410.mp3 ieBW 0eMi  
EUuMSDp  
11. 我们宣誓 ::H jpM  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00411.mp3 u.hnQsM  
'Iyk`=R  
12. 永走一条路 5tq$SF42X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00412.mp3 &KR@2~vE  
1b|<  
6\0GVM\  
第五辑(10首) &<UOi@  
:L`z~/6  
1. 歌唱无比拥戴领袖的祖国 H8\{ GGg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00501.mp3 `SW`d<+L  
APc@1="#J  
2. 我们的领袖 9oq(5BG,  
http://dprk.ii2.cc/u06.mp3 Jb tbW &EH  
cuKgO{.GH  
3. 跟随将军就一定能返回祖国 xD1wHp!+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00503.mp3 R*&3i$S  
in+`zfUJ9  
4. 将被永记在心的三日浦的回声 A(s/Nz>  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00504.mp3 EvECA,!i  
O/-OW: 03  
5. 海之歌 aPb!-o{  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00505.mp3 [FCNW0NV  
f Fz8m  
6. 这样的喜悦和荣誉是永恒不灭的 ]g)%yuox9F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00506.mp3 [R:O'AP}@}  
fsmH];"GD  
7. 朝鲜高举红旗在前进 VI+Y4T@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00507.mp3 vcSS+  
e| l?NXRX  
8. 我们要迎头痛击 4Sl^cKb$7  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00508.mp3 9q5[W=|  
k/mY. 2yPv  
9. 领袖,请下命令 ~G$OY9UC  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00509.mp3 EXi+pm  
i@;a%$5  
10. 社会主义祖国赞歌 Bl1I "B  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00510.mp3 j>:T)zhyY  
ejQCMG7  
$R5-JvJJH  
第六辑(10首) g[n8N{s  
Jzj~uz  
1. 朝鲜国歌 Z`!pU"O9l  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00601.mp3 Qp54(`  
.edZKmC6  
2. 朝鲜的样子 W | }Hl{}  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00602.mp3 D0P% .r"v  
,jWd?-NH  
3. 我的伟大祖国 b(VU{cf2d  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00603.mp3 +OmSR*fA0  
 R pbl)  
4. 世上无所羡慕 yKI.TR#  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00604.mp3 KWUz]>Z  
..:V3]-D  
5. 大红湍三千里 #Q"vwek  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00605.mp3 -T8 gV1*(<  
!O-+ h0Z  
6. 使我的生活像花一样绽放的地方 yd~fC:_ ]  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00606.mp3 yDC97#%3u  
U!5*V9T~ J  
7. 鸭绿江两千里 fz3*oJ'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00607.mp3 $%JyM  
Om  
8. 真正的世上乐园 Anv8)J!9u  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00608.mp3 3Y-v1.^j  
obq}#  
9. 由我保卫的巍然屹立着的祖国 F21[r!3  
http://dprk.ii2.cc/in07.mp3 @45H8|:k  
A.O~'')X  
10. 朝鲜啊,歌唱这一自豪吧 NO^t/(Z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00610.mp3 8 36m5/kH[  
!@ {[I:5  
17)M.(qmuP  
第七辑(11首) dA/o4co  
sjgR \`AU  
1. 我们的金正日同志 )c/y07er  
http://dprk.ii2.cc/u15.mp3 - >I{ :#  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00701.gif F |81i$R  
IGT_ 5te  
2. 正日峰的雷声 {K4t8T]  
http://dprk.ii2.cc/j19.mp3 [V, ;X  
N>%KV8>{L  
3. 朝鲜的将军 o%PoSZZ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00703.mp3 L"7` \4  
NoZ4['NI\  
4. 将军骑上白马向前奔 zl 0^EltiU  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00704.mp3 */dh_P<Yj  
]#q7}Sd  
5. 将军与红旗 k`mrRs  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00705.mp3 `Mn{bd  
gc7:Rb^E5t  
6. 云雾在正日峰上飘过 e=)* O  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00706.mp3 q\ y#  
+Y9D!=_lj  
7. 雪花在夜空中飘荡 [-Tt11  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00707.mp3 ]AA*f_!  
4i\aW:_'i  
8. 在将军走的路上 bc=u1=~w  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00708.mp3 pF*~)e  
0R5^p  
9. 将军是伟大的守护者 B0XBI0w^Y  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00709.mp3 i 2} =/  
V?V)&y] 4  
10. 我的无比拥戴将军的祖国 *ez~~ Y  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00710.mp3 ? ]:EmP  
{9|$%4kRl  
11. 有您在,我们必胜 ny_ kr`$42  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00711.mp3 yZ~eLWz  
>-|90CSdSJ  
k5%0wHpk=  
第八辑(11首) -G<2R"Q#N  
NZ+?Ydr8k  
1. 同志友爱之歌 >[%.h(h/%  
http://dprk.ii2.cc/id10.mp3 ]T3BDgu%&  
#9hXZr/8  
2. 密林在激荡 K0DXOVT\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00802.mp3 EO 9kE.g  
77&^$JpM  
3. 为了革命 o )nT  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00803.mp3 w{zJE]7  
Rqb{)L X*  
4. 领袖来到了哨所 6|9g4@Hy  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00804.mp3 qJFgbq4-  
dj y:  
5. 我们的中队长 d0}%%T  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00805.mp3 Nvx)H(8F  
X~)V)'R  
6. 银翼 ghJ,s|lH  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00806.mp3 Gkodk[VuLs  
msqxPC^I  
7. 战士们,上子弹 ;*)fO? TG)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00807.mp3 k qY3r &  
mS w?2ba  
8. 战士们在行军 uku}Mr"p  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00808.mp3 q(jkit~`A  
Q0L@.`~  
9. 党下决心,我们就干 rKy-u  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00809.mp3 x '=3&vc4  
I", &%0ycm  
10. 唱着军歌齐步走 Q2[prrk%j  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00810.mp3 !0!U01SWa  
6HEqm>Yau  
11. 金正日同志是我们的最高司令官 _\4`  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00811.mp3 4[LLnF--  
##EB; Y  
Bg 7j5  
第九辑(11首) [w&#+h-q  
jSwtf  
1. 千里防线的哨兵们向您问早 w'oo-.k  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00901.mp3 wDT>">&d  
S1 EEASr!}  
2. 在敬爱的将军的怀抱中所拥有的幸福 E(QZ!'%K+m  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00902.mp3 .pS&0gBo\  
{) :%Wn M9  
3. 将军来到哨所的那一天 %Y cxC0S[  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00903.mp3 (~j,mk  
F`Dg*O  
4. 敬爱的将军和我们在一起 [%j?.N  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00904.mp3 8sN#e(@  
Q00R<hu@F  
5. 将军,终于把您盼来了 prNhn:j  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00905.mp3 up\oWR:  
.]W ;2G  
6. 白云啊 7d&DrI@~  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00906.mp3 A}t%;V2  
s kN9O"^A  
7. 将军在前哨线上 6g5PM4\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00907.mp3 :83,[;GO2  
D Irgq|8  
缺第8首 x(L(l=^"  
PG{i,xq_B{  
9. 千万人要成为枪弹 x^A7'ad0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00909.mp3 O0^?f/&k  
AY#wVy  
10. 坚定必胜的信念 H2_/,n  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00910.mp3 RFw(]o,9cR  
cAD[3b[Gk  
11. 武装起来向我们的最高司令官致敬 b"I~_CL|  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00911.mp3 QV7,G9  
3KSpB;HX  
+a%xyD:.?  
第十辑(14首) \V,c]I  
2d*_Qq1  
1. 和平出自我们的枪杆 ~g6"'Cya?k  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01001.mp3 B`fH^N  
I,b9t\(6  
2. 战士们已做出了回答 4o<*PPA1  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01002.mp3 vA=Z=8  
#ly@;!M  
3. 三大将军的枪 K UKACUL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01003.mp3 i31<].|kA*  
`\bT'~P  
4. 将军,请检阅我们 j(iuz^I  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01004.mp3 ,> n% ~'gb  
jfD1  
5. 举枪迎接 B/G-Yh$E  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01005.mp3 +L0w;wT  
XM/vDdR  
6. 反复训练 MPIlSMe  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01006.mp3 a8pY[)^c  
UL( lf}M  
7. 我师在行军 $d/&k`  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01007.mp3 _OMpIdY,R*  
G,XPT,:%  
8. 战士的行军路 !lTda<;]  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01008.mp3 oFDz;6  
G_ >G'2  
9. 飞行员之歌 } fZ`IOf  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01009.mp3 fY,|o3#  
c+kU o$  
10. 我师在前进 kL>d"w  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01010.mp3 Wht(O~F  
R"AUSO|{  
11. 请把命令下给我们师 T6#CK  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01011.mp3 =JS;;PzX[  
XL$* _c <)  
12. 请看我们 ?4 S+edX  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01012.mp3 - nbMTY}  
$t~@xCi]S  
13. 正义的枪剑雷鸣电闪 &a,OfSz  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01013.mp3 Q`%R[#  
"LhvzM-<8  
14. 我们紧握枪杆子 ] )DX%$f  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01014.mp3 &HW1mNF9  
nH|,T%  
SOZPZUUEJ  
第十一辑(11首) 5kypMHJm  
G oM ip8'u  
1. 歌唱军民一致 OZY,@c  
http://dprk.ii2.cc/ig09.mp3 U69u'G:  
hU]HTX'R  
2. 告诉你战士的爱心 H9)m^ *  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01102.mp3 '*^yAlgtt  
{66sB{P  
3. 我在战壕中的歌声 ltB .Q  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01103.mp3 qBV x6MI  
l>gI&1)%  
4. 胜利之路 D4Al3fe  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01104.mp3 IQ< MyB(  
/M;#_+VK<  
5. 战士在倾听稻浪的声音 =<r8fXWZ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01105.mp3 PNF?;*`-{7  
bzDIhnw  
6. 忠诚的回答“明白” vu!d)Fy  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01106.mp3 VErv;GyV  
@E( 7V(m/  
7. 武装起来保卫党中央 &cWjE x  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01107.mp3 E:zF/$tG  
|7,L`utp  
8. 请接受敬礼 WwH+E]^e+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01108.mp3 Xs&TJ8a  
dY?`f<*  
9. 誓做今天的七团 }i {sg#  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01109.mp3 p4IZ  
Uv YF[@  
10. 挥起最高司令官旗去炫耀胜利吧 0;S,tJg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01110.mp3 }X GEX:1K  
M(#m0x B  
11. 要用枪杆子来保卫我们的强盛大国 m)V/L]4  
http://dprk.ii2.cc/ic06.mp3 EbeI{ -'aF  
#;n +YM">:  
Kvsh  
第十二辑(11首) yc|VJ2R*  
~GE$myUT\p  
1. 高举红旗吧 GgaTn!mJt  
http://dprk.ii2.cc/in03.mp3 Z/rP"|EuQ  
(视频:http://218.25.79.18/Newspaper/Movie/2008/2008-04-12.wmv 1ygpp0IGJ  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01201.gif 0]D0{6x8  
e><5Pr)  
2. 信念和义理是我们的生命 LZMYr  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01202.mp3 *6xgctk  
)%!XSsY.N|  
3. 浑然一体 r`c_e)STO  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01203.mp3 T~h5B(J;  
cb5,P~/q  
4. 谁教导了我 099sN"kf  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01204.mp3 ]%Zz \Q  
9&RFO$WH  
5. 我们是一个生命 G,;,D9jO7  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01205.mp3 gm9mg*aM  
5U_H>oD  
6. 高高的飘扬吧,我们的党旗 iAa;6mH  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01206.mp3 AIA6yeaU  
p}[zt#v  
7. 誓死保卫党中央 *,BzcZ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01207.mp3 9'hv%A:\3  
dL|+d:v  
8. 永走忠诚之路 ioPUUUb)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01208.mp3 b,8{X<  
wgd/(8d  
9. 将红旗保卫到底 DNP13wp@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01209.mp3 OzC\9YeA  
'=P7""mN5  
10. 誓死保卫团结的旗帜 -GLMmZJt  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01210.mp3 (rg;IXAq%  
}jill+]  
11. 誓死保卫革命的首脑部 )& u5IA(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01211.mp3 B7]MGXC  
7=(Hy\Q5xH  
TwgrRtj'  
第十三辑(12首) |r bWYl.b  
=N 5z@;!  
1. 胜利的阅兵式 sN5B7)Vc  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01301.mp3 ;qBu4'C)T  
`mN4_\]  
2. 将军是胜利的旗帜 n[(Qr9  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01302.mp3 K(q-?n`<  
a@R]X5[O  
3. 我们的七二七 9Vf1Xz  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01303.mp3 -1J[n0O.  
,*7d  
4. 我可爱的故居 3N_"rNKD  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01304.mp3 gJM`[x`T  
im @h -A]0  
5. 走上决战的征途 6"}?.E$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01305.mp3 FHV-BuH5  
x.q+uU$^  
6. 快走吧,花牛 KIWe@e  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01306.mp3 4^URX >nx8  
t]-5 ]oI  
7. 梅峰山之歌 :>=\.\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01307.mp3 71\xCSI1w&  
p|]\P%,\  
8. 星期歌 N ,z6y5Lu  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01308.mp3 8-O)Xx}cU  
Y0X-Zqk'  
9. 幸福之花已盛开 ow]053:i  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01309.mp3 4#l o$#  
~sXcnxLz  
10. 社会主义祖国啊,我要誓死保卫你 F|!){=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01310.mp3 [W7CXZDd  
r3PT1'P?L  
11. 保卫祖国的大海必将得到永生 -(=eM3o-9m  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01311.mp3 GI1  
1aTB%F  
12. 七团仍然是今天我们的榜样 1 9CK+;b  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01312.mp3 r! MWbFw|X  
pS7w' H  
7K98#;a)5  
第十四辑(14首) tw9f%p  
^=-y%kp"  
1. 我们永不忘记 ?)ONf#4Y  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01401.mp3 &*aIEa^  
=aTv! 8</  
2. 好好生活在为了明日的今天吧 1bn^.768l  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01402.mp3 \r+8qC[,  
#iHs* /85  
3. 发扬“艰苦行军”的精神 OD!& .%  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01403.mp3 ^0 \  
Vo'T!e- B  
4. 从前线走向前线 @y\X R  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01404.mp3 m()RU"WY  
|}di&y@-JI  
5. 千里马在飞奔 .E8_Oz  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01405.mp3 \6Zr  
hJpxf,?'K  
6. 奔向更美好的明天 oUQ,61H  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01406.mp3 ]Hefm?9*^  
0?:} P  
7. 再次迎来大高潮 jYmR  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01407.mp3 U`NjPZe5^  
0vD7v  
8. 发扬千里马的精神和气魄 b((M)Gz  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01408.mp3 8y.wSu  
pUQ/03dp  
9. 高举自力更生的旗帜勇往直前 |Sy<@oq  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01409.mp3 _ 4U5  
2j}\3Pi  
10. 第二次千里马向前方大进军 Q/(K$6]j  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01410.mp3 PGhY>$q>b  
i%#+\F.&  
11. 战无不胜的强国向前进 Gi?/C&1T  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01411.mp3 ( u\._Gwsx  
Ybs\ES'?A  
12. 祖国母亲在呼唤 1Z+8r  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01412.mp3 7XTkX"zKj  
mGJKvJF  
13. 强盛大国总进军歌 ZojI R\F^  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01413.mp3 'MUv5 Th  
-.u]GeMy  
14. 满怀信心向前进 e,vvzs o  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01414.mp3 =[cS0Sy  
~J wb`g.  
-Ta9 pxZk  
第十五辑(11首) cu7hBf j  
B}Z63|/N  
1. 白头山钢铁灵将正守望着三千里江山 Wu c S:8#|  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01501.mp3 I7|Pi[e  
*4Thd:7 `  
2. 由钢铁灵将保卫的被建立起来的疆土 #%iDT6  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01502.mp3 W=^#v  
;f0I 8i,JN  
3. 战士们在歌唱 DBW[{D E  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01503.mp3 :|V$\!o'U  
A-Sv;/yD_  
4. 进军,进军,再进军 1an^1!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01504.mp3 'y;EhOwj,  
zT =Ho  
5. 闻庆岭 @| M|+k3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01505.mp3 8'r2D+Vwm  
Y_;#UU689  
6. 战士给故乡带来安宁 Y>|B;Kj0(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01506.mp3 8 ##-EN;ag  
a]JYDq`,3  
7. 在劳动党时代开天辟地的一代 dsb`xw  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01507.mp3 Hu\B"fdS  
~bM4[*Q7  
8. 英雄的党证在激励着我 b*;Si7-  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01508.mp3 YZLkL26[  
V/%>4GYnC  
9. 一二三齐步走 p#ol*m5wE  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01509.mp3 2KB\1&N  
u!!Y=!y*<  
10. 我们的枪杆决不饶恕 l7XUXbYp&=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01510.mp3 +DW~BS3  
8;d:-Cp  
11. 无限拥戴我们的将军 5m*iE*+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01511.mp3 NTdixfR  
(n*^4@"2  
X> 1,!I9  
第十六辑(10首) |XT)QK1  
^WHE$4U`  
1. 把新年的问候献给将军 zjJ *n8l  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01601.mp3 whmdcVh.  
?^H `M|S  
2. 先军革命千万里 ta35 K"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01602.mp3 r;B8i!gD  
xO$lsZPG  
3. 将军所在的地方 O ,J>/  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01603.mp3 MC?,UDNd%  
{E p0TVj`  
4. 大同江的日出 GS0;bI4ay  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01604.mp3 _76PIR{an  
I, -hf=-  
5. 将军来到了哨所 8 BY j  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01605.mp3 `{eyvW[Ks  
"JVkVp[5D+  
6. 我们的部队长 )'Oh `$M  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01606.mp3 @Py/K /  
6o |kIBte-  
7. 战壕的夜晚 _wC3kAO  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01607.mp3 yW+yg{Gg:  
wAX1l*`  
8. 我们党的行军路 Vx(B{5>Vu  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01608.mp3 stG~AC  
f_wvZ&  
9. 三大将军永远与我们的哨所在一起 G3{Q"^S"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01609.mp3 \X<bH&x:z  
-mC0+}h  
10. 朝鲜因拥戴将军而光芒万丈 ]p*l%(dhY  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01610.mp3 wQv'8A_}  
aY3^C q(r  
6S\C}U/  
第十七辑(11首) @_U;9)  
P6E3-?4j  
1. 第一生命 @WJg WJm  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01701.mp3 l-K9LTd  
4 d;|sI@  
2. 说吧,前线的路啊 6Ca(U'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01702.mp3 e@c0WlWa  
dODt(J}%  
3. 朝鲜之歌 ;ToKJ6hN|*  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01703.mp3 [OHxonU  
Tg!i%v(-t  
4. 摄影师来到了我们中队 e:DkGy`-s  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01704.mp3 8'~[pMn`  
6WV\}d:  
5. 无敌强军在前进 thV>j9'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01705.mp3 e "/;7:J5\  
"u6`m?  
6. 父亲参加了洛东江战斗 Xua+cVc\y  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01706.mp3 OC1I&",Ai|  
` jzTmt  
7. 祖国光复会十大纲领歌 =g/{%;  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01707.mp3 +u!0rLb  
jZh';M8"  
8. 我们变得更加强大了 kjEEuEv  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01708.mp3 SxdE?uCUS  
)_mr! z(S  
9. 我们必将生活在强盛大国 )ap_Z6  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01709.mp3 8CnRi  
F_Y7@Ei/  
10. 永不变心 ]04 e1F1J  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01710.mp3 m-H-6`]  
+|bmT  
11. 伟大的先军革命万岁 ZQ)>s>-  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01711.mp3 V6t,BJjS  
*GxTX3i}vc  
~n[xtWO0  
另外还有三首《跟随罗南的烽火,向前方总进军》http://dprk.ii2.cc/ir03.mp3、我们是一个国家http://dprk.ii2.cc/to10.mp3和《金正日将军赞歌》http://dprk.ii2.cc/ig17.mp3不知道是哪集的 6b%WHLUeT  
[ 此帖被红色战士在2009-03-27 16:13重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-08-30 13:15 | [楼 主]
博恒
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长
第一枚劳动红旗勋章 十月革命勋章 第二枚劳动红旗勋章 第三枚劳动红旗勋章
级别: 中央委员


精华: 0
发帖: 3818
爱心: 1709 点
金钱: 38203 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:2204(小时)
注册时间:2007-12-02
最后登录:2017-02-21

 

向您致敬!!!
博广恒思,欢迎大家交流、指正。我的博客:http://dprk.blog.hexun.com/
顶端 Posted: 2008-08-30 13:39 | 1 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第1楼博恒于2008-08-30 13:39发表的  : D<5;4Mb  
向您致敬!!!
yrOWC  
CM+Nm(|\,  
啊哈,过了过了
顶端 Posted: 2008-08-30 13:46 | 2 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-08-30 15:10 | 3 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! K U;d[Z@g  
只有超级链接的能下载
顶端 Posted: 2008-08-30 16:09 | 4 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第4楼安德罗波夫于2008-08-30 16:09发表的  : du5|/  
我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! hsJS(qEh.'  
只有超级链接的能下载
(X|`|Y  
w+Oo-AGNH  
不好意思,上面的链接中少了一个字母,已经改过来了,多谢!
顶端 Posted: 2008-08-30 22:22 | 5 楼
四季新
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 1
爱心: 1 点
金钱: 10 卢布
好评度: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-09-05
最后登录:2008-10-15

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-10-01 23:19 | 6 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

这样就方便了 太好了 多谢了
顶端 Posted: 2008-10-10 16:21 | 7 楼
金锦绣
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议议长
十月革命勋章 第一枚劳动红旗勋章
级别: 贵宾/顾问/元老


精华: 0
发帖: 1684
爱心: 719 点
金钱: 16859 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:220(小时)
注册时间:2008-05-05
最后登录:2020-03-20

 

向您致敬,多么好听的歌曲。

〓★☆以主體朝鮮的觀點對待世界,以世界潮流的目光審視朝鮮!☆★〓
聚焦東北亞,關注全球變化!
☆歡迎加入“三千里錦繡江山”QQ群:80734263☆
顶端 Posted: 2008-10-10 23:16 | 8 楼
陈老先生
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 10
爱心: 6 点
金钱: 100 卢布
好评度: 0 点
在线时间:5(小时)
注册时间:2008-09-04
最后登录:2012-10-11

 

非常非常好听的歌曲。这些歌曲我都有了,现在把歌曲的名称都翻成中文的了,真好,谢谢。这些歌曲如果有高品质(320K)的就更好了。希望能有更多的朝鲜人民军功勋国家合唱团的歌曲和朝鲜人民军军乐团的军乐曲发表。
顶端 Posted: 2008-10-30 02:15 | 9 楼
« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
☆Warsaw Pact BBS☆ 华约军事论坛 » 朝鲜民主主义人民共和国

Total 1.537970(s) query 6, Time now is:08-11 03:35, Gzip disabled
☆Warsaw Pact BBS☆ Locations of visitors to this page ☆华约军事论坛☆