« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
本页主题: 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑) 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 朝鲜人民军功勋国家合唱团歌曲(1-17辑)

0
管理提醒:
本帖被 博恒 设置为精华(2008-11-27)
迄今为止,朝鲜人民军功勋国家合唱团共发行了41张专辑,在网上能找到的有1-17专辑的歌曲。凡是下载地址是http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00XXX.mp3格式的歌曲,大多数把mp3改成gif就是歌谱(含歌词)。 WTYFtZD[yH  
![]I%'s  
第一辑(10首) [H%?jTQ  
|z]2KjF&w-  
1. 金日成将军之歌 Gb|}Su  
http://dprk.ii2.cc/ig13.mp3 pl,Z  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/001.gif J1p75c%  
e_c;D2' F  
2. 献给金日成元帅的歌 7 Y>`-\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00102.mp3 k gu[!hD1  
JD{MdhhV  
3. 朝鲜人民军军歌 }t51U0b%  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00103.mp3 7Fi2^DlgX  
yb4tJu$  
4. 在跟随将军战斗的路上 6=,#9C9  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00104.mp3 \;*}zX  
fQ36Hd?(5  
5. 战士的心愿 jfY{z=*]u  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00105.mp3 ~kYqGH  
Rz zFhU#r  
6. 胜利的五月 j:e^7|.  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00106.mp3 G?ugMl}  
<m>l-]  
7. 跟随党的旗帜前进 7/|F9fF@M  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00107.mp3 \POnsM)+l  
T")i+v  
8. 伟大的主体思想万岁 nQ642i%RQ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00108.mp3 ~y)bYG!G  
;wbUk5Tf/  
9. 金日成大元帅万万岁 W{A #]r l  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00109.mp3 |}M0,AS  
-MrtliepW*  
10. 跟随领袖千万里,跟随党千万里 {Vxc6,=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00110.mp3 Q54r?|'V  
PEW4J{(W  
hV-V eKjZ(  
第二辑(11首) h`5YA89  
?GO SeV  
1. 金正日将军之歌 dI^IK  
http://dprk.ii2.cc/ig11.mp3 ^sifEgG*d  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/002.gif ~H^'al2PK  
*;hY.EuoFz  
2. 灿烂啊,正日峰 jg [H}  
http://dprk.ii2.cc/b22.mp3 S \e& ?Y`  
C$<"w,  
3. 故居的追忆 jzs.+dAg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00203.mp3 :n'yQ#[rn  
*u>lx!g  
4. 将军是游击队的儿子 D|d4:;7  
http://dprk.ii2.cc/j12.mp3 }* QO]_U?  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/014.gif x\hWyY6J[  
7}be>(  
5. 请接受人民的祝愿 )K~w'TUr  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00205.mp3 . yZm^&  
AR%hf  
6. 祝愿 ,;_rIO"  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00206.mp3 i S%  
5|ic3  
7. 说吧,万景台的暴风雪啊 gH %y  
http://dprk.ii2.cc/im01.mp3 /XcDYMKgh  
kt^yj"C>  
8. 敬祝最高司令官同志身体健康 lT]=&m>  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00208.mp3 (;a B!(_  
/aZE,IeEz  
9. 向将军许下的誓言 u~W{RHClW  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00209.mp3 ?GdsOg^  
17}$=#SX  
10. 金正日将军之歌(交响乐伴奏) #,L~w  
http://194.29.229.125:8080/mp3/ARM00210.mp3 '-vE%U@<  
?aBj#  
11. 没有您就没有祖国 X7aYpt;  
http://dprk.ii2.cc/id04.mp3 \fZiL!E^7  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/003.gif G"T\=cQz  
k[\a)WcY8  
4KXc~eF[M"  
第三辑——不朽的经典名作(7首) /.R<,/gj  
!\-WEQrp\  
1. 朝鲜啊,我要为你争光 #)s!}X^  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00301.mp3 `0bP0^w  
lCJ6Ur;  
2. 反日战歌 cWMUj K/N  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00302.mp3 *6Q|}b[qcD  
.2W"w)$nuq  
3. 思乡歌 5\bJR0I@  
http://dprk.ii2.cc/s06.mp3 qmglb:"  
k?*KnfVh!  
4. 祖国的怀抱 `zA#z />  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00304.mp3 s$w;q\1z  
*27*>W1  
5. 我的母亲 :z&7W<  
http://dprk.ii2.cc/in01.mp3 Io n~  
+1rkq\{l  
6. 令人想念的将军,您在何方 Dnw|%6Y  
http://dprk.ii2.cc/e01.mp3 g^7MMlY%  
*bd[S0l  
7. 忠诚之歌 ,WD X(  
http://dprk.ii2.cc/c23.mp3 Qkcjr]#^$  
wSEWwU[  
z//VlB  
第四辑(12首) nXy>7H[0  
8|6 4R:  
1. 领袖永远与我们在一起 aNxAZMg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00401.mp3 ]bZ(HC?KZr  
:Dt~e|  
2. 歌唱领袖的革命伟业 /w(e  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00402.mp3 *`_{  
F@ Swe  
3. 朝鲜劳动党万岁 !-<p,z  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00403.mp3 m_+sR!\H8  
iOAbaPN  
4. 革命歌 ZJPmR/OV_  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00404.mp3 $+p?Y)h .  
br-]fE.be  
5. 赤旗歌 1u3, '8F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00405.mp3 %D$]VSP;  
M?m,EQh.  
6. 我们要把白头山的行军路走到底 BTgG4F/)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00406.mp3 Guz"wY  
2 3OC2|  
7. 我们的信念只有一个 wO?{?+I`q  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00407.mp3 {9UEq0  
_XCOSomL`  
8. 我们白手起家自力更生 WSuww  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00408.mp3 Pj}6 6.  
}=c85f~i  
9. 主体是我们的胜利 _S>JKz  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00409.mp3 S$QG.K:<!  
xJ#d1[kzo  
10. 领袖面带着慈祥的微笑 &=VDASEu  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00410.mp3 ;L']e"G  
,l<6GB2\  
11. 我们宣誓 .l.a(_R  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00411.mp3 |JQQU! x  
>0"+4<72  
12. 永走一条路 C=eF.FB;'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00412.mp3 Hy^N!rBxfO  
iyg*Xbmi~.  
zAiXo__x  
第五辑(10首) @)fd}tV  
Y'8?.a]'  
1. 歌唱无比拥戴领袖的祖国 DQ r Y*nH  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00501.mp3 'Iw NTM  
U|IzXQX(  
2. 我们的领袖 b45-:mi!&#  
http://dprk.ii2.cc/u06.mp3 `hQ5VJo  
sVOyT*GY  
3. 跟随将军就一定能返回祖国 ?.Ca|H<  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00503.mp3 `Tv[DIVW  
a ?)NC  
4. 将被永记在心的三日浦的回声 m)'=G%y  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00504.mp3 y ~U #veY  
]SLP}Jwy  
5. 海之歌 'Wm x)0)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00505.mp3 !WQ-=0cm  
\D*KGd]M0  
6. 这样的喜悦和荣誉是永恒不灭的 )QU  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00506.mp3 SC)g^E#  
wNpTM8rfU#  
7. 朝鲜高举红旗在前进 $#9;)8J  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00507.mp3 rrik,qyv6  
*V8<:OG|e  
8. 我们要迎头痛击 vunHNHltW0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00508.mp3 @1o/0y"  
K;?m';z0  
9. 领袖,请下命令 'h|DO/X~L  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00509.mp3 i@"@9n~  
5m&9"T.w  
10. 社会主义祖国赞歌 su{poQ}K  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00510.mp3 R{<kW9!  
>UiYL}'br6  
n|9-KTe7|*  
第六辑(10首) Yg%I?  
`{3<{wgw  
1. 朝鲜国歌 `T@i.'X  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00601.mp3 ls\WXCH  
ZxGJzakB5$  
2. 朝鲜的样子 ! >(7+B3E*  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00602.mp3 %*A0# F  
)~)J?l3 {  
3. 我的伟大祖国 _n0CfH.v  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00603.mp3 4":KoS`,j  
z+0I#kM"1  
4. 世上无所羡慕 :~"CuB/  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00604.mp3 h \fjBDU^  
?~BC#B\>o  
5. 大红湍三千里 dk[!V1x4\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00605.mp3 2V mNZ{<  
?GKb7Oj  
6. 使我的生活像花一样绽放的地方 ,1~"eGl!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00606.mp3 HJ=:8:  
vYwYQG  
7. 鸭绿江两千里 0gW"i&7c  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00607.mp3 eBZXI)pPh  
+ nrbShV  
8. 真正的世上乐园 o |{5M|nD  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00608.mp3 9vuyv*-}e  
}"nItcp.1  
9. 由我保卫的巍然屹立着的祖国 s 1 A.+  
http://dprk.ii2.cc/in07.mp3 a#cCpE  
LM:vsG  
10. 朝鲜啊,歌唱这一自豪吧 [owWiN4`s  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00610.mp3 ~8'sBT  
{fPy=,>Nb  
faE t6  
第七辑(11首) [^WC lRF  
H4WP~(__  
1. 我们的金正日同志 :|>h7v  
http://dprk.ii2.cc/u15.mp3 C.WX.Je  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00701.gif 29;?I3<*  
0at/c-K`  
2. 正日峰的雷声 hE-h`'ha`  
http://dprk.ii2.cc/j19.mp3 u4t7Ie*Q  
S5gyr&dm  
3. 朝鲜的将军 Y xr>"KH6a  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00703.mp3 d`QN^)F0#  
H`*LBqDk  
4. 将军骑上白马向前奔 *z5.vtfu!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00704.mp3 iowTLq!?  
p2hB8zL  
5. 将军与红旗 3U<cWl@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00705.mp3 Q 1U\D  
+Zb;Vn4  
6. 云雾在正日峰上飘过 GoJ.&aH $  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00706.mp3 P@,XEQRd`  
Xe3U`P7(  
7. 雪花在夜空中飘荡 AiwOc+R  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00707.mp3 ST|x23|O]  
^7 w+l @  
8. 在将军走的路上 4)S,3G  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00708.mp3 *l"T$H  
Df}A^G >X  
9. 将军是伟大的守护者 ;!>rnxB?4  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00709.mp3 :,3C 0T3r  
XPavReGf  
10. 我的无比拥戴将军的祖国 j5(Z_dm'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00710.mp3 034iK[ib"  
dph{74Dc  
11. 有您在,我们必胜 t=BUN  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00711.mp3 46}g7skD  
Q1T$k$n  
o$wEEz*4  
第八辑(11首) )1Y{Q Y}l  
fnpYT:%fG  
1. 同志友爱之歌 c_dVWh e  
http://dprk.ii2.cc/id10.mp3 SUMrFd~  
3#W T.4k  
2. 密林在激荡 9# 23FK  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00802.mp3 6{@w="VT  
-m\u  
3. 为了革命 *zaQx+L  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00803.mp3 )~& CvJ  
*Hg>[@dP0  
4. 领袖来到了哨所 <h!_>:2L  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00804.mp3 99]R$eT8  
%7QV&[4!  
5. 我们的中队长 2\R'@L*  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00805.mp3 |+{)_?  
EHSlK5bD,  
6. 银翼 fPU`/6  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00806.mp3 |e=,oV"  
W4 t;{b  
7. 战士们,上子弹 c|f<u{'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00807.mp3 *tGY6=7O  
{5A2&  
8. 战士们在行军 Eu0akqZ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00808.mp3 B[qzUD*P_n  
)"qa kT  
9. 党下决心,我们就干 GmK^}=frj  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00809.mp3 sm9k/(-  
k3~}7]O)  
10. 唱着军歌齐步走 .28<tEf  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00810.mp3 c7?_46 J  
fAF1"4f  
11. 金正日同志是我们的最高司令官 `34zkPB??  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00811.mp3 B)$| vK=  
{ba q+  
PYQ;``~x  
第九辑(11首) XFg 9P}"  
xP_cQwm`1  
1. 千里防线的哨兵们向您问早 w?3p';C  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00901.mp3 #akpXdXs  
>/{@C  
2. 在敬爱的将军的怀抱中所拥有的幸福 V4hiGO[  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00902.mp3 uyO/55;HO  
FO+Zue.RS  
3. 将军来到哨所的那一天 A8xvo/n$  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00903.mp3 ~Io7]  
F7A=GF'  
4. 敬爱的将军和我们在一起 7jxslI&F  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00904.mp3 9"NF/)_  
au N6prGe  
5. 将军,终于把您盼来了 i% w3/m  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00905.mp3 j1^I+j)  
>l]Xz*HE  
6. 白云啊 ? 8)'oMD  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00906.mp3 3("_Z%  
k\wW##=v  
7. 将军在前哨线上 kv]~'Srk  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00907.mp3 6,o~\8ia  
G(Lzf(  
缺第8首 |^0XYBxQ  
|)nZ^Cc  
9. 千万人要成为枪弹 VA WF3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00909.mp3 4^:\0U F  
-jW.TT h]  
10. 坚定必胜的信念 m/Oh\KlIl  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00910.mp3 E d"h16j?z  
}e!x5g  
11. 武装起来向我们的最高司令官致敬 dUsYZdQs  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM00911.mp3 s2teym,uG  
`lQ3C{}  
kr+D,h01  
第十辑(14首) rw: c  
V\{clJ\U  
1. 和平出自我们的枪杆 'w!Cn>  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01001.mp3 Y ?S!8-z  
SFO({w(  
2. 战士们已做出了回答 A$<.a'&T!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01002.mp3 U@g4w!$r  
lU @]@_<  
3. 三大将军的枪 ;fsZ7k4]do  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01003.mp3 `)` n(B  
^.KwcXr  
4. 将军,请检阅我们 y603$Cv  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01004.mp3 Q 7  
aAJU`=uq  
5. 举枪迎接 NYE` Kin-  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01005.mp3 i'4B3  
}3o|EXx=  
6. 反复训练 wLmhy,  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01006.mp3 b@rVo;  
b6}H$Sx~  
7. 我师在行军 DBPRGQ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01007.mp3 .l>77zM6  
kgnmGuka  
8. 战士的行军路 g}f`,r9  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01008.mp3 [pl'|B  
|o{:ZmzM  
9. 飞行员之歌 )^ m%i]L _  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01009.mp3 <Fi%iA  
l ;JA8o\x  
10. 我师在前进 3{""58  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01010.mp3 V^JV4 `o  
 /<HRwG\w  
11. 请把命令下给我们师 ;ado0-VQi'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01011.mp3 }2(,K[?  
<<(wa j  
12. 请看我们 O$IEn/%+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01012.mp3 Q,p}:e  
& @s!<9$W  
13. 正义的枪剑雷鸣电闪 7]9 a<  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01013.mp3 E0u~i59Z  
MO&}r7qq  
14. 我们紧握枪杆子 Fb^:V4<T  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01014.mp3 L%Ow#.[C2  
Pm lx8@D  
*8#i$w11M  
第十一辑(11首) ?\$#L^;b}  
Z0o~+Ct$  
1. 歌唱军民一致 $/.zm; D  
http://dprk.ii2.cc/ig09.mp3 hg+X(0  
JS*m65e  
2. 告诉你战士的爱心 2'_:S@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01102.mp3 mH Ic f{RG  
Au4yBm u  
3. 我在战壕中的歌声 O9EKRt  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01103.mp3 o'W5|Gy  
.a._NW  
4. 胜利之路 bzX\IrJpOZ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01104.mp3 MxY/`9>E|+  
oo=Qt(#  
5. 战士在倾听稻浪的声音 G8r``{C!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01105.mp3 (N&lHLy  
=0G!f$7^i  
6. 忠诚的回答“明白” WHjUR0NZ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01106.mp3 h\nI!{A0  
!<SA6m#  
7. 武装起来保卫党中央 1RK=,Wx  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01107.mp3 tQ H+)*  
:{oZ~<  
8. 请接受敬礼 ^my].Qpt  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01108.mp3 0#ClWynjRO  
Kt"BE j  
9. 誓做今天的七团 {%IExPJ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01109.mp3 tkXEHsRT  
DqX{'jj  
10. 挥起最高司令官旗去炫耀胜利吧 x-?{E  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01110.mp3 /w]!wM  
cIp D~0\  
11. 要用枪杆子来保卫我们的强盛大国 w^LuIbA  
http://dprk.ii2.cc/ic06.mp3 @DZB9DDR  
{; .T7dL  
L~I hsiB  
第十二辑(11首) ^`G`phd$  
Q4*fc^?u  
1. 高举红旗吧 i:Zm*+Gi  
http://dprk.ii2.cc/in03.mp3 #( 1j#\  
(视频:http://218.25.79.18/Newspaper/Movie/2008/2008-04-12.wmv !>>f(t4  
(歌谱:http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01201.gif UQ[B?jc  
Bf$_XG3  
2. 信念和义理是我们的生命 1?| f lK  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01202.mp3 8X I?  
1y lk4@`  
3. 浑然一体 U-:ieao@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01203.mp3 qY >{cjo  
{O+Kw<d  
4. 谁教导了我 =b[_@zq]  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01204.mp3 Q7g>4GZC  
06Gt&_Q  
5. 我们是一个生命 lw :`M2P,  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01205.mp3 0jzbG]pc:E  
.-JCwnP  
6. 高高的飘扬吧,我们的党旗 _ ib"b#  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01206.mp3 ?h0X,fl3  
^::EikpF%  
7. 誓死保卫党中央 4pln5v=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01207.mp3 T<I=%P)  
k64."*X  
8. 永走忠诚之路 {>"NyY  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01208.mp3 .7 asW(  
k@ K7yK  
9. 将红旗保卫到底 &h~Xq^  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01209.mp3 vm'5s]kdh  
0oh]61g C  
10. 誓死保卫团结的旗帜 nkv(~ej(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01210.mp3 WO6/X/#8b  
_Cw:J|l.  
11. 誓死保卫革命的首脑部 xcJ `1*1N  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01211.mp3 m>}8'N)  
P"lBB8\eku  
\]9.zlB  
第十三辑(12首) t |W)  
3@n>*7/E  
1. 胜利的阅兵式 S?{ /hy  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01301.mp3 QR">.k4QJ  
0GDvwy D1  
2. 将军是胜利的旗帜 @FN*TJ  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01302.mp3 93IFcmO.H@  
d/74{.  
3. 我们的七二七 W2;N<[wa<u  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01303.mp3 Zs2-u^3&  
)U:2z-X&e  
4. 我可爱的故居 ]v G{kAnH  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01304.mp3 fWGOP~0  
?hYqcT[%  
5. 走上决战的征途 ~e@>zoM'^  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01305.mp3 "tS'b+SJ-S  
/q\_&@  
6. 快走吧,花牛 XH7xT@  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01306.mp3 Dbx~n#nG  
l]2r)!Q7  
7. 梅峰山之歌 I-NN29Sk  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01307.mp3 Vy G4(X va  
}iBC@`mg(  
8. 星期歌 UFn8kBk  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01308.mp3 RAs0]K  
eyw'7  
9. 幸福之花已盛开 &ogt2<1W  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01309.mp3 +UWU|:  
YJ7V`N p  
10. 社会主义祖国啊,我要誓死保卫你 0>6DSQq~t(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01310.mp3 cX2^wu  
K=u0nrG*  
11. 保卫祖国的大海必将得到永生 ://U^sFL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01311.mp3 BZ+-p5]-  
{6vEEU  
12. 七团仍然是今天我们的榜样 DhKr;e  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01312.mp3 *ftC_v@p5  
[!*xO?yCJ  
+`| *s3M  
第十四辑(14首) 4,eQW[;kk  
:pKG\A  
1. 我们永不忘记 )GB`*M[  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01401.mp3 Zy]s`aa  
r)l`  
2. 好好生活在为了明日的今天吧 \gKdD S  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01402.mp3 I^0 t2[M  
'wQy]zm$  
3. 发扬“艰苦行军”的精神 (ppoW  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01403.mp3 [QEwK|!L  
J1 tDO?  
4. 从前线走向前线 E3\ZJjG  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01404.mp3 C!UEXj`l9  
r\mPIr|  
5. 千里马在飞奔 ?n*fy  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01405.mp3 &:vsc Ol  
$pu3Ig$^  
6. 奔向更美好的明天 g,?\~8-c  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01406.mp3 ,olwwv_8G  
jU$Y>S>l  
7. 再次迎来大高潮 mU]s7` %<>  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01407.mp3 [h", D5  
IA4+ad'\E  
8. 发扬千里马的精神和气魄 M.k|bh8  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01408.mp3 ,P{ HE8.  
hZF(/4Z2  
9. 高举自力更生的旗帜勇往直前 SKx e3  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01409.mp3 @zs1>\J7  
W?PWJkIw  
10. 第二次千里马向前方大进军 ^Jtl;Q  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01410.mp3 $ 'u \B  
0Q3YN(  
11. 战无不胜的强国向前进 `(T!>QVW+g  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01411.mp3 H /%}R  
-7 L  
12. 祖国母亲在呼唤 J(hA^;8:  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01412.mp3 [iXi\Ex  
(olLB  
13. 强盛大国总进军歌 D?J#u;h~f  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01413.mp3 M/)B" q  
:5<#X8>d  
14. 满怀信心向前进 tzmETRwG  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01414.mp3 x {vIT- f  
:4]J2U\@  
 mc~`  
第十五辑(11首) ] EV`dIk  
>OTl2F}4 !  
1. 白头山钢铁灵将正守望着三千里江山 5d(qtFH1  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01501.mp3 $BaK'7=3*  
"bi !=  
2. 由钢铁灵将保卫的被建立起来的疆土 oB3q AP  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01502.mp3 *H?t;,\  
" C&x ,Ic  
3. 战士们在歌唱 CBIT`k.+  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01503.mp3 QWQ!Ak  
6g8M7<og9R  
4. 进军,进军,再进军 @N]5&4NL  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01504.mp3 a\>+=mua  
hO%Y{Gg  
5. 闻庆岭 i{P%{hVb  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01505.mp3 1"M"h_4  
TdNsyr}JG  
6. 战士给故乡带来安宁 j_(?=7Y3g  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01506.mp3 3V"dG1?  
oO8]lHS?@  
7. 在劳动党时代开天辟地的一代 +J%6bn)U  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01507.mp3 Zb}`sk#  
j`{fB}  
8. 英雄的党证在激励着我 4 iik5  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01508.mp3 \f6lT3"VN  
4$ ..r4@  
9. 一二三齐步走 $#TID=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01509.mp3 #)Ep(2  
zwKg  
10. 我们的枪杆决不饶恕 }<E sS  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01510.mp3 o-L|"3 P  
'\Qf,%%.  
11. 无限拥戴我们的将军 3S;>ki4(0  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01511.mp3 B 9%yd*SJ  
{+i;e]c  
c& 9+/JYMo  
第十六辑(10首) wa9'2a1?  
,)0/Ec  
1. 把新年的问候献给将军 %Y#[% ~|(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01601.mp3 U@1#!ZZ6  
iuvtj]/  
2. 先军革命千万里 BiVd ka  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01602.mp3 X;e`y:9  
{s9y@c*15.  
3. 将军所在的地方 }Bv30V2-(  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01603.mp3 }TXp<E"\  
l4R<`b\Jt  
4. 大同江的日出 g_-?h&W  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01604.mp3 Pf^Ly 97  
e<: 4czh8  
5. 将军来到了哨所 d()zW7}W  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01605.mp3 .3S\Rrv  
x"zjN'|  
6. 我们的部队长 LOyCx/n  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01606.mp3 YUP%K!k  
l,^i5t'  
7. 战壕的夜晚 P!>{>r4  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01607.mp3 EL2hD$  
=+SVzK,+3  
8. 我们党的行军路 ]ft~OqLg!  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01608.mp3 8VAYIxRv  
]iE.fQ?;J  
9. 三大将军永远与我们的哨所在一起 {8*d;[X50  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01609.mp3 \r1kbf7?  
e!2%ku  
10. 朝鲜因拥戴将军而光芒万丈 jU3;jm.)  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01610.mp3 Zh fD`@>&  
Ndug9j\2  
+|}K5q\  
第十七辑(11首) #?b^B~ #  
Aa\=7  
1. 第一生命 3A}nNHpN  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01701.mp3 _:fO)gs|1  
+=B}R  
2. 说吧,前线的路啊 ~QEXB*X-g'  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01702.mp3 VM V]TPks>  
#@\NdW\  
3. 朝鲜之歌 "jQe\  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01703.mp3 ~b6<uRnM.  
l SVW}t  
4. 摄影师来到了我们中队 v<J;S9u=  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01704.mp3 1f pS"_}  
]htZ!;8J  
5. 无敌强军在前进 b#I*~  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01705.mp3 <K=B(-~  
M6hvi(!X2  
6. 父亲参加了洛东江战斗 .dKRIFo  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01706.mp3 ,<P[CUD&&  
ZAM+4#@  
7. 祖国光复会十大纲领歌 [ls ?IFg  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01707.mp3 X-N$+[#  
R,5$ 0_]|+  
8. 我们变得更加强大了 e9_O/iN  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01708.mp3 })0 7u  
On.x~ t  
9. 我们必将生活在强盛大国 R5;eR(24G  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01709.mp3 ~!d)J  
b`W'M :$  
10. 永不变心 O"^a.`27  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01710.mp3 c'#J{3d  
^'I5]cRa  
11. 伟大的先军革命万岁 q>:&xR"ra  
http://www.uriminzokkiri.com/koreaMusic/data/koreamusic/ARM01711.mp3 //5_E7Ehu$  
'-]BSU  
6BN(^y#-X  
另外还有三首《跟随罗南的烽火,向前方总进军》http://dprk.ii2.cc/ir03.mp3、我们是一个国家http://dprk.ii2.cc/to10.mp3和《金正日将军赞歌》http://dprk.ii2.cc/ig17.mp3不知道是哪集的 ,Ho.O7H  
[ 此帖被红色战士在2009-03-27 16:13重新编辑 ]
顶端 Posted: 2008-08-30 13:15 | [楼 主]
博恒
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长
第一枚劳动红旗勋章 十月革命勋章 第二枚劳动红旗勋章 第三枚劳动红旗勋章
级别: 中央委员


精华: 0
发帖: 3819
爱心: 1709 点
金钱: 38213 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:2204(小时)
注册时间:2007-12-02
最后登录:2021-05-17

 

向您致敬!!!
博广恒思,欢迎大家交流、指正。我的博客:http://dprk.blog.hexun.com/
顶端 Posted: 2008-08-30 13:39 | 1 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第1楼博恒于2008-08-30 13:39发表的  : }E\ b_.  
向您致敬!!!
^=H. .pr  
|hp_<F9.  
啊哈,过了过了
顶端 Posted: 2008-08-30 13:46 | 2 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-08-30 15:10 | 3 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! (&n4^tJ+_  
只有超级链接的能下载
顶端 Posted: 2008-08-30 16:09 | 4 楼
红色战士
级别: 劳动者


精华: 2
发帖: 64
爱心: 65 点
金钱: 706 卢布
好评度: 0 点
在线时间:10(小时)
注册时间:2008-05-25
最后登录:2011-03-20

 

Quote:
引用第4楼安德罗波夫于2008-08-30 16:09发表的  : L nQm2uF  
我试了试 怎么出现无法显示网页,可能是网络问题或DNS错误! Wa#!O$u  
只有超级链接的能下载
goYRA_%cX  
aGK=VN}r  
不好意思,上面的链接中少了一个字母,已经改过来了,多谢!
顶端 Posted: 2008-08-30 22:22 | 5 楼
四季新
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 1
爱心: 1 点
金钱: 10 卢布
好评度: 0 点
在线时间:0(小时)
注册时间:2008-09-05
最后登录:2008-10-15

 

期待游击队进行曲,多谢了
顶端 Posted: 2008-10-01 23:19 | 6 楼
安德罗波夫
保加利亚索非亚大学讲师
级别: 一等参事


精华: 0
发帖: 226
爱心: 217 点
金钱: 2260 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 保加利亚人民共和国
在线时间:12(小时)
注册时间:2008-06-17
最后登录:2009-11-11

 

这样就方便了 太好了 多谢了
顶端 Posted: 2008-10-10 16:21 | 7 楼
金锦绣
朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议议长
十月革命勋章 第一枚劳动红旗勋章
级别: 贵宾/顾问/元老


精华: 0
发帖: 1685
爱心: 719 点
金钱: 16869 卢布
好评度: 0 点
国籍门派: 朝鲜
在线时间:220(小时)
注册时间:2008-05-05
最后登录:2020-10-29

 

向您致敬,多么好听的歌曲。

〓★☆以主體朝鮮的觀點對待世界,以世界潮流的目光審視朝鮮!☆★〓
聚焦東北亞,關注全球變化!
☆歡迎加入“三千里錦繡江山”QQ群:80734263☆
顶端 Posted: 2008-10-10 23:16 | 8 楼
陈老先生
级别: 劳动者


精华: 0
发帖: 10
爱心: 6 点
金钱: 100 卢布
好评度: 0 点
在线时间:5(小时)
注册时间:2008-09-04
最后登录:2012-10-11

 

非常非常好听的歌曲。这些歌曲我都有了,现在把歌曲的名称都翻成中文的了,真好,谢谢。这些歌曲如果有高品质(320K)的就更好了。希望能有更多的朝鲜人民军功勋国家合唱团的歌曲和朝鲜人民军军乐团的军乐曲发表。
顶端 Posted: 2008-10-30 02:15 | 9 楼
« 1 234» Pages: ( 1/4 total )
帖子浏览记录 版块浏览记录
☆Warsaw Pact BBS☆ 华约军事论坛 » 朝鲜民主主义人民共和国

Total 0.091316(s) query 6, Time now is:05-18 00:49, Gzip disabled
☆Warsaw Pact BBS☆ Locations of visitors to this page ☆华约军事论坛☆