查看完整版本: [-- 波兰人民军元帅——米哈乌·日梅尔斯基 --]

☆Warsaw Pact BBS☆ 华约军事论坛 -> 波兰人民军 -> 波兰人民军元帅——米哈乌·日梅尔斯基 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

镰锤星 2008-09-04 22:30
 }&BE*U8_  
  米哈乌·日梅尔斯基(化名罗拉,1890—1989):波兰统一工人党党员。1911—1912年在奥匈帝国军队服役。第一次世界大战期间在波兰军团服役。1918年起任波兰第二军参谋长。1919—1920年先后任步兵旅长、师长。1921—1923年在法国高等军事学校学习。1924—1926年任波兰陆军装备部副部长。1926年5月站在政府一边反对毕苏斯基政变。1926—1928年侨居法国。德国法西斯占领波兰期间,参加抵抗运动。1943年任人民近卫军总司令部军事顾问。1944年任人民军总司令。7月兼任波兰民族解放委员会国防部领导人,在同反政府地下武装活动斗争期间,领导国家安全委员会。1945—1949年任国防部长。1949—1952年为波兰国务委员会委员。1974年为争取自由和民主战士联盟总部名誉主席。1989年在华沙去世。

金南植 2008-09-04 23:00
又一位敬爱的无产阶级革命家走啦,愿日梅尔斯基元帅在马公和恩公那里得到永生,为波兰的无产阶级而祈祷吧!

卡达尔 2008-09-05 09:03
最好能把他的战绩和服役情况说一下

C.C.C.P 2008-09-05 11:35
波兰人民军一共晋升过几个元帅

镰锤星 2008-09-05 14:00
Quote:
引用第3楼C.C.C.P于2008-09-05 11:35发表的  : *, R ~[g  
波兰人民军一共晋升过几个元帅
,=2)1I]  
三个,另一个是罗科索夫斯基

C.C.C.P 2008-09-05 20:06
能否上传一张波兰元帅军衔图

红军战神 2008-09-05 20:41
波兰有三名元帅。 ]@qD4:  
但是波兰授予元帅军衔的时期,没有大将军衔。 _X)]/A%@  
7A  
1973年雅鲁泽尔斯基请求不要晋升自己为元帅,所以搞了个折中,设立了大将军衔。

摩拉维亚 2008-09-06 21:03
Quote:
引用第3楼C.C.C.P于2008-09-05 11:35发表的  : &J=x[{R  
波兰人民军一共晋升过几个元帅
wJF$<f7P  
日梅尔斯基 罗科索夫斯基 斯彼哈尔斯基

摩拉维亚 2008-09-06 21:04
他也获得过胜利勋章 5TdI  
5{6ebq55"  
元帅活了99岁,真是长寿

马列信徒 2008-09-25 15:45
Quote:
引用第5楼C.C.C.P于2008-09-05 20:06发表的 : 63- YWhs;  
能否上传一张波兰元帅军衔图
cWM|COXL+  
(jY s_8;  
?8 C+wW  
RN:#+S(8  
S8vmXlD  
[attachment=6542]

红新月人民党 2014-10-17 22:48
照片一样。。。。。

华沙守卫者 2015-02-13 15:04
伟人!

红新月人民党 2015-02-13 16:12
能当上波兰元帅,已经很厉害了。

红军战神 2016-01-21 12:45
Quote:
引用第10楼红新月人民党于2014-10-17 22:48发表的  : P*T)/A%4  
照片一样。。。。。
Hf-F-~E  
图错了。。。

红军战神 2016-01-21 13:22
[attachment=60194] E0pQRGPA  
传个新图

暮色琉璃 2018-02-22 12:21
Quote:
引用第2楼卡达尔于2008-09-05 09:03发表的  : Ygi1"X}  
最好能把他的战绩和服役情况说一下
kj!7|1i2  
h+~df(S.  
波兰网站的介绍 1DLG]-j}  
Urodził się w Krakowie, w rodzinie inteligenckiej, jako s. Wojciecha Łyżwińskiego i Marii z Buczków. Maturę zdał w 1908 r. Następnie studiował prawo na UJ i ekonomię na Akademii Handlowej w Krakowie. W końcu 1913 r. zmienił nazwisko na Żymirski, po tym, jak jego brat Jan wziął udział w mordzie rabunkowym na kierowniku jednej z krakowskich księgarni (30 września 1913 r.). Wskutek sprzeciwu rodu Żymirskich, dodał do nazwiska literę "e" i zmienił nazwisko na Żymierski. "Rola" to pseudonim z czasów II wojny światowej. S?7V "LF  
p?$G>nkdq  
Od 1909 r. działał w ruchu niepodległościowym. Należał do organizacji Zarzewie, a następnie do Polskich Drużyn Strzeleckich. W latach 1912-1914 służył w armii austriackiej. Wstąpił do Legionów, początkowo jako dowódca kompanii i batalionu I Brygady. Latem 1915 r. był komendantem POW, wówczas już w stopniu majora. Później był dowódcą pułków w I i II brygadzie. W lipcu 1917 r. mianowany został dowódcą 2 pułku piechoty II Brygady Legionów Polskich w Polskim Korpusie Posiłkowym. W lutym 1918 r. był inicjatorem buntu II Brygady Legionów i przejścia jej przez linię frontu pod Rarańczą na Ukrainie. Przekazał dowództwo brygady generałowi Józefowi Hallerowi. Po przejściu frontu został mianowany szefem sztabu II Korpusu Polskiego w Rosji w stopniu pułkownika. Po rozbrojeniu Korpusu przez Niemców po bitwie pod Kaniowem w maju 1918 r. służył na stanowiskach dowódczych w POW w Rosji. Był m.in. dowódcą 2 pułku piechoty w 4 dywizji piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego. ~]W[ {3 ;  
qD;v/,?  
Od odrodzeniu się państwa polskiego służył od 1919 r. w Wojsku Polskim. W sierpniu 1919 w związku z wybuchem I Powstania Śląskiego został kierownikiem ekspozytury Naczelnego Dowództwa ds. powstania śląskiego z zadaniem kierowania akcją powstańczą na terenie Górnego Śląska. W latach 1919-1920 uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1922-1923 studiował w Wyższej Szkole Wojennej (école Superieur de Guerre) w Paryżu, a następnie został stażystą we francuskim Sztabie Generalnym. W 1924 r., mając zaledwie 35 lat, został mianowany do stopnia generała brygady i objął stanowisko zastępcy szefa administracji armii do spraw uzbrojenia w MSW. W trakcie zamachu majowego w 1926 r. stanął po stronie rządu, za co został aresztowany wraz z generałami Tadeuszem Rozwadowskim, Juliuszem Malczewskim i Włodzimierzem Zagórskim. 2"+x(Ax  
A!W" *WT  
6 września 1927 r. został skazany na 5 lat więzienia za nadużycia finansowe przy dostawach dla armii. Oskarżono go i udowodniono mu branie łapówek od firmy "Protekta" produkującej maski przeciwgazowe. Zdegradowano go, pozbawiono odznaczeń i wydalono z armii. Wyrok odbywał w więzieniach na warszawskim Mokotowie i w Cieszynie. Po wyjściu na wolność w 1931 r. nawiązał pierwsze kontakty z komunistami. Wyjechał do Francji, gdzie wstąpił do KPP. W 1932 r. został zwerbowany do współpracy przez wywiad radziecki. Współpraca została zerwana w 1937 r., gdyż Rosjanie podejrzewali, że wprowadza ich w błąd, przekazując nieprawdziwe informacje. Do Polski powrócił w październiku 1938 r. g"]<J &  
hK39_A-  
W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał kontakty z komunistyczną grupą "Sierp i Młot". W latach 1940-1941 próbował się dostać do którejś z organizacji podziemnych, ale nigdzie nie został przyjęty. Ponownie zaofiarował swoje usługi wywiadowi radzieckiemu w 1940 r., lecz ten nawiązał z nim współpracę dopiero w 1942 r. Od wiosny 1943 r. był związany z PPR, GL, a później AL. W maju 1943 r. został doradcą ds. wojskowych w Sztabie Głównym GL jako generał "Józef". 1 stycznia 1944 r. został mianowany naczelnym dowódcą AL, przyjął wówczas pseudonim "Rola". Kilka miesięcy później (21 lipca) awansował do stopnia generała broni i został Naczelnym Dowódcą WP. 3 maja 1945 r. nadano mu stopień Marszałka Polski. :-u-hO5*8  
EARfbb"SG7  
Po zakończeniu II wojny światowej usiłowano go przedstawić jako ofiarę represji politycznych, nie wspominając o kryminalnym charakterze postawionych mu przed wojną zarzutów. W latach 1944-1947 jako dowódca AL i naczelny dowódca WP zatwierdzał wyroki śmierci na żołnierzy AK wydawane przez sądy wojskowe PKWN. Był członkiem prezydium KRN, a w latach 1944-1949 Ministrem Obrony Narodowej. Miał się wówczas sprzeciwiać sowietyzacji polskiego wojska. W 1949 r. usunięty z tej funkcji. Był bowiem zwolennikiem i realizatorem tezy, że przedwojenni oficerowie WP powinni mieć dostęp do najwyższych stanowisk w powojennej armii, oficerowie zaś Armii Czerwonej powinni stopniowo ją opuszczać i wracać do ZSRR. Przewidywał ich pełne wycofanie do 1952 r. W latach 1949-1952 był członkiem Rady Państwa i posłem. &#-|Yh/  
'EL ||  
Lata 1952-1955 spędził w więzieniu, tym razem z powodów politycznych. W ramach czystek stalinowskich został fałszywie oskarżony o współpracę z obcym wywiadem i skazany na śmierć. 19 sierpnia 1955 r. wypuszczono go na wolność i zrehabilitowano. Od grudnia 1956 do 1967 r. pełnił mało eksponowane stanowisko wiceprezesa NBP. W 1974 r. został honorowym prezesem ZBOWiD. W 1981 r. poparł wprowadzenie stanu wojennego. Członkiem PZPR pozostawał do 1986 r., a dopiero w 1981 r. ujawniono publicznie, że do niej należy. Zmarł w wieku 99 lat. Pochowano go na warszawskich Powązkach. Nieznani sprawcy dwukrotnie oblewali jego grób czerwoną farbą. eyf4M;goz}  
s`#ntset0  
Żymierski jest dotąd Honorowym Obywatelem miasta Torunia, który to tytuł nadano mu 29 listopada 1945 r. Tegoż bowiem dnia o godz. 17.20 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie MRN, którego jedynym punktem było podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Marszałkowi Rola-Żymierskiemu. Posiedzeniu przewodniczył, z powodu służbowej nieobecności przewodniczącego Zygmunta Chojnickiego, członek Prezydium - Emilian Ogłoza. Obecnych było 36 radnych, nieobecność zaś usprawiedliwiło ośmiu. Po zagajeniu sprawy "Miejska Rada Narodowa w podniosłym nastroju, przez powstanie z miejsc, powzięła jednomyślnie następującą uchwałę: My, Rada Narodowa i Zarząd miasta Torunia, czyniąc imieniem całego społeczeństwa toruńskiego, pomni historii łączącej miasto od szeregu stuleci z Wojskiem Polskim, pomni wyczynów naszej Armii, zmuszonej walczyć poza granicami Państwa o wolność Rzeczypospolitej, pomni chwalebnych chwil, gdy po pięćipółletniej niewoli Żołnierz Polski zdobywał piędź po piędzi Ziemie Polskie i uwolnił je pod Twoim dowództwem Obywatelu Marszałku, wyrażamy nasz głęboki hołd dla bohaterskiej odrodzonej Armii Polskiej i obdarzamy niniejszym aktem uroczystym Jej Wodza najwyższą godnością, jaką rozporządzamy, nadając Marszałkowi Polski Michałowi Rola-Żymierskiemu Obywatelstwo Honorowe Miasta Torunia". Następnie odbyło się zwykłe posiedzenie MRN. &$m=^   
}$|%/Y  
Dyplom Honorowego Obywatela miasta Torunia Żymierski odebrał dopiero w dwa lata później. W dniu 16 maja 1947 r. o godz. 18 na Rynku Staromiejskim rozpoczęło się nadzwyczajne, uroczyste, publiczne posiedzenie MRN w Toruniu. Przed ratuszem ustawiły się kompanie honorowe garnizonu toruńskiego, poczty sztandarowe partii politycznych, organizacji społecznych, związków zawodowych, licznie zgromadzona młodzież akademicka, szkół średnich i powszechnych, robotnicy z fabryk i pracownicy instytucji, przedstawiciele partii politycznych, władz państwowych oraz licznie zebrane społeczeństwo toruńskie. Przewodniczący MRN Zygmunt Chojnicki, przy współudziale członków MRN i członków ZM, powitał przybyłego o 18.10 Marszałka "wśród niemilknących entuzjastycznych owacji". Orkiestra odegrała hymn narodowy, a delegacje dzieci szkolnych w strojach narodowych wręczyły Marszałkowi wiązanki kwiatów. N a. nA  
d<^_w!4X}  
Przemówienie wygłosił Zygmunt Chojnicki, stwierdzając m.in.: "Otwierając dzisiejsze publiczne, uroczyste i nadzwyczajne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej witam Cię Obywatelu Marszałku w naszym siedemsetletnim grodzie i jednocześnie pragnę wyrazić podziękowanie imieniem wszystkich obywateli naszego miasta, żeś raczył przybyć do nas osobiście przyjąć godność Obywatela Honorowego tego miasta, którego mieszkańcy, w uznaniu Twych zasług przy wyzwoleniu od najeźdźcy hitlerowskiego oraz odbudowie naszej siły zbrojnej i państwa, postanowili uczcić Cię tą najwyższą godnością, jaką do swej dyspozycji posiadają i powzięli uchwałę na plenarnym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w dniu 29 listopada 1945 r., mocą której stanowili, że Obywatel Michał Rola-Żymierski, Marszałek Polski, dobrze zasłużył się krajowi, przeto godzien jest być zapisanym w kronikach Torunia, miasta, którego przeszłość historyczna jest częścią składową historii Polski tak w rozwoju, jak i chwale, tak w upadku, jak i odrodzeniu". 0 OAqA?Z  
3`&VRF8  
Prezydent miasta Władysław Dobrowolski, wręczając dyplom, odczytał uchwałę MRN z 29 listopada 1945 r. Następnie Marszałek podziękował, a na zakończenie przemówienia wzniósł okrzyk na cześć wolnej i demokratycznej Ojczyzny. "Tłumy z entuzjazmem podjęły okrzyk", a orkiestra odegrała hymn państwowy. M8^.19q;  
pXPqDA  
Posiedzenie MRN zakończono o 18.55 odśpiewaniem "Roty". Po posiedzeniu odbyła się defilada na Rynku Staromiejskim, w której wzięło udział wojsko z Oficerską Szkołą Artylerii na czele, oraz wszyscy przybyli: "Podczas przemarszu wiwatowano na cześć naczelnego dowódcy armii polskiej. Dzieci rzucały wiązanki kwiatów i wznosiły okrzyki »Niech żyje«. Na uśmiechniętej twarzy Marszałka Żymierskiego widniała radość i prawdziwe żołnierskie wzruszenie" - zaprotokołował sekretarz MRN Władysław Łukaszewski. 0NQ7#A  
e1%rVQ(v  
Tytuł honorowego obywatela nadał Żymierskiemu nie tylko Toruń, lecz także Kłodzko (1945), Łęczyca (30 marca 1947), Bielsko-Biała (1948) i Sosnowiec (1985) W dniu 25 września 1947 r. taki tytuł nadała mu MRN miasta Włocławka, m.in. motywując to wielkimi zasługami położonymi w walce o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej oraz "dwukrotnie wykazaną opiekę nad miastem przez wydanie polecenia budowy mostu pontonowego na Wiśle, dzięki czemu Włocławek otrzymał komunikację ze swym zapleczem gospodarczym i rolniczym". 5 czerwca 2006 r. Rada Miasta Włocławka odebrała mu jednak ten tytuł, stwierdzając, że Żymierski "dopuścił się czynu, wskutek którego stał się nadania niegodny". W uzasadnieniu wniosku wymieniono nie jeden, lecz kilka czynów uznanych za niehonorowe, a skierowanych przede wszystkim przeciw żołnierzom AK. Podobnie uczynniła w 1991 r. Rada Miasta Bielska-Białej, a w czerwcu 2008 r. Rada Miejska Sosnowca. .-.q3ib  
rD0k%-{{  
Źródła: AP Toruń, Miejska Rada Narodowa w Toruniu, 1945-1950, sygn. 7, s.139-141, 695-699. AP w Toruniu, Oddział we Włocławku, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski we Włocławku z lat 1945-1950, sygn. 14, protokół nr 45. W *YW6  
,dHP`j ?  
Opracował: prof. Jacek Wijaczka

暮色琉璃 2018-02-22 12:36
从左到右:卡罗尔·斯维尔切夫斯基,马里安.斯彼哈尔斯基,米哈乌.日梅尔斯基站在如今德波边境的的尼斯河边 UskZ%J  
[attachment=63195] |.j^G2x  
H \r`7  
z8b _ _%Br  
米哈乌.日梅尔斯基元帅在1945年7月17~8月2日的波茨坦会议上 ha_@Yqgh  
[attachment=63196]

暮色琉璃 2018-02-22 16:40
  纯手打 翻译+介绍:日梅尔斯基同志出生于奥匈帝国分区的克拉科夫(奥地利哈布斯堡王朝早在十八世纪参与了瓜分波兰,可理解为在原波兰的占领区)的一个铁路职员家庭,在他二十岁那年(1910)注册于克拉科夫雅盖隆大学法律系的入学,但一年后便应征入伍,在1913年因为他的兄弟犯了罪,他被迫改名。当1914年第一次世界大战爆发,日梅尔斯基加入了波兰军团,在奥匈帝国最重要的战场——东线战场作战。1917誓言危机(Oath crisis)后,他退出了奥匈帝国的军队并回到了克拉科夫,并在克拉科夫贸易学校(Kraków Trading School)毕业。 BApa ^j\?  
  很快到了1918年,他加入了重生的波兰军队担任第二军参谋长并随后参加了苏波战争,他最初指挥的是第二步兵旅,然后晋升为著名的波军第二步兵师师长。战争结束后,他被派到巴黎,在那里他毕业于圣西尔军事专科学院(ESM),1924年回国后晋升上将并担任陆军副军政部长(Deputy Chief of Administration of the Polish Army)。在1926年,毕苏斯基发动“五月政变”推翻维托斯政府,在这起事变中日梅尔斯基支持的是政府一方,所以很快在1927年遭到毕苏斯基分子的报复——毕苏斯基发动了一场“清洗”其中指控他涉嫌贪污渎职罪行,军衔一撸到底,被以一等兵身份开除出军队并判处五年有期徒刑。 gC0;2  
  日梅尔斯基在1931年被释放后立刻去了法国,并在法国侨居期间与苏联情报机关秘密取得了联系,负责向苏联提供“法波同盟”的相关情报。在此期间日梅尔斯基加入了波兰共产党(KPP)。但他和莫斯科的秘密联系很快中断了——斯大林在1938年大清洗中指令解散波兰共产党(KPP)。 h:f;mn?x  
  在二战即将爆发——德军即将入侵波兰之前,他立即回到了波兰并再一次与苏联NKVD取得联系,在化名罗拉(Rola)的名下从事NKVD与“盖世太保”秘密警察的来往联络工作。随后在德国占领波兰期间投身于抵抗运动。 Y]~IY?I  
  1943年,在苏联的认命与支持下担任波兰工人党组织的人民近卫军(Gwardia Ludowa,简称GL)司令,1944年开始担任人民军(Armia Ludowa,简称AL)司令员,很快他被共产党人支持的波兰民族解放委员会提升为上将,成为波兰军队(东部波兰武装部队)的总司令与苏联红军并肩作战。他在波兰共和国临时政府(1945年1月到6月)任国防部长。1945年5月3日,根据斯大林的命令,他晋升为为波兰元帅。 # 2d,U\_  
  从1946年开始,额外负责领导波兰公共安全部(波兰语:Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego,简称MBP)针对祖国军(HOME ARMY,波兰语Armia Krajowa,简称AK)(活跃时间1942.2.14-1945.1.19)残余分子 、 对西方流亡波兰政府忠心耿耿的Władysław Albert Anders中将领导的 第二军团(Polish II Corps)(活跃时间1943-1947) 、自由与独立(波兰语Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość,简称WiN,是一个 地下反共组织)(活跃时间1945.9.2-1952)、乌克兰反叛军(UPA)(活跃时间1942.10.14--1949,本土化:1949-1956 )等反动分子的镇压打击。 :H{Bb{B%  
  直到1949年底,他依然担任国防部长。但也是在这一年,出生于波兰的苏联元帅,康斯坦丁.罗科索夫斯基接受了波兰元帅军衔并接替他的工作一直到1956年。而因为斯大林清洗政策与模式的影响,波兰的贝鲁特(Bolesław Bierut)也发动了清洗。日梅尔斯基于1952年被捕。不过,他于1955获释,无任何指控并在1956被波兰新政府平反。 5|CzX X#U  
  斯大林主义在波兰结束后,他担任过各种职务,包括波兰国家银行副行长(1956至1967),“ZBoWiD”(波兰语Związek Bojowników o Wolność i Demokrację的简称,争取自由和民主协会,是一个波兰老兵组织)名誉主席(honorary head)。他也是波兰统一工人党(Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 简称PZPR)成员,在1981-1983的波兰戒严中支持沃依切赫·雅鲁泽尔斯基,并经后者的介绍,日梅尔斯基成为波兰统一工人党中央委员会和国家统一战线成员(委员)。 6Hda]y  
  日梅尔斯基同志最终于1989年10月15日作为最后一个在世的波兰元帅在华沙去世。 uw_H:-J  
  自此之后,波兰国内再无元帅…… XYts8}y5  
|IAW{_9)U  
  翻译编排了一下午好累……如果有什么翻译错误或者有与历史不符之处需要指正的地方同志们尽管提。 ~*,Wj?~+7  
o'96ON0  
附: ?;_H {/)m  
Żymierski元帅像 RYH)AS4w'  
[attachment=63208] bTiBmS  
W]zwghxH  
活跃在二战中的前政府军Władysław Albert Anders中将(1892.8.11-1970.5.12) i$["aP~G  
[attachment=63204] '=p?  
bH,M,xIL2  
1949换帅风波中的苏联波兰双料元帅康斯坦丁.罗科索夫斯基(Konstanty Ksawerowicz Rokossowski)(1896.12.21-1968.8.3) $7Cgo&J  
[attachment=63205] fQO ""qh  
t|_{;!^  
波兰争取自由与民主协会 )%t7\1)B3  
[attachment=63206] W/=7jM   
_CL{IY  
波兰流亡政府在波兰抵抗组织的祖国军旗 Mb1wYh  
[attachment=63207]


查看完整版本: [-- 波兰人民军元帅——米哈乌·日梅尔斯基 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v6.3.2 Code © 2003-08 PHPWind
Time 0.019386 second(s),query:4 Gzip disabled

You can contact us